Kôň dvoch pánov

Kůň dvou pánů – hubenec! Tvrdí známe české príslovie. Chudákom je preto, že ak má niekto alebo niečo dvoch pánov, nemá vlastne žiadneho.

Takýmto koňom dvoch pánov je mesto, v ktorom žijeme – Bratislava. Územne je rozčlenené na sedemnásť mestských častí. V každej jednej mestskej časti vykonáva správu miestna samospráva, ale zároveň aj hlavné mesto Bratislava. Prax ukazuje, že deľba kompetencií medzi hlavné mesto a miestne časti je nevhodná. Praktická spolupráca mesta a mestských častí pripomína skôr povestných dvoch kohútov na jednom smetisku. a nie účelnú decentralizáciu. Prvoradými sú osobné záujmy, nie občania mesta.

Nejednoznačnosť a nelogickosť deľby kompetencií je prvotným predpokladom nesprávnych vzťahov. Zdravý rozum nemôže pochopiť, že kus trávnika je v správe mestskej časti a vedľajší kus zase v správe hlavného mesta. Že sneh na jednej strane ulice má odhŕňať mestská časť a na druhej táto povinnosť náleží hlavnému mestu. Že v niektorých veciach je obcou mestská časť a v iných zase mesto Bratislava ako celok.

Tragickým je vlastníctvo obecných pozemkov. Ich správcom a vykonávateľom vlastníckych práv a povinností je hlavné mesto Bratislava. Predaj pozemkov už dlhé roky sanuje mestský rozpočet. Nečudo, že sa mesto správa k mestským častiam macošsky. Ich prosby o zverenie alebo prenájom obecných pozemkov na verejnoprospešné účely – napr. stavbu športovísk, rozšírenie parkovacích kapacít a pod. vytrvalo ignoruje. Prinajmenšom k mestskej časti Karlova Ves sa takto správa terajší primátor. Žiadnej so žiadostí vedenia Karlovej Vsi o pozemky nevyhovel. Veď iste, čo je zverené alebo prenajaté mestskej časti, sa nedá predať!

V správe hlavného mesta je aj nakladanie s odpadmi, verejná doprava, mestské osvetlenie, mestská polícia a iné činnosti. Žiadosti a prosby samospráv mestských častí, ktoré tlmočia potreby obyvateľov, sú vytrvalo ignorované.

Osobitnou kapitolou je parkovanie. Bratislavským primátorom už roky neprechádza návrh parkovacej politiky. Je to najmä preto, že za týmto názvom sa v skutočnosti skrýva iba návod na výber parkovného a s parkovacou politikou má pramálo spoločného.

Nechcem však navodiť stav, že na jednej strane sú dobré mestské časti a na druhej zlé hlavné mesto. To by bolo príliš jednostranné. Isté však je, že situáciu je potrebné zmeniť. Obyvateľov nezaujíma, kto má čo na starosti, ale aby bol poriadok a aby veci fungovali. Preto je spolupráca mesta a jeho mestských častí nevyhnutná!

Povestný prvý krok k zmenám môžeme my všetci – obyvatelia Karlovej Vsi urobiť už v jesenných komunálnych voľbách. Volíme nielen starostu a miestne zastupiteľstvo, ale aj primátora a troch poslancov do mestského zastupiteľstva. V terajšom volebnom období zastupovala dôsledne záujmy Karlovej Vsi jedine terajšia starostka. Ostatní dvaja zástupcovia hlasovali temer vždy proti záujmom Karlovešťanov. Zákaz hazardu v Bratislave padol na jednom jedinom hlase. Vlastne ani nie na hlase, ale na osobe bývalej starostky Hanulíkovej. Ktorá síce nehlasovala, ale tým, že sa zaprezentovala, zvýšila kvórum o jeden hlas. Práve o ten jeden hlas zákaz hazardu neprešiel!

Hlasovania týchto dvoch poslancov v prípade zverovania pozemkov, prenájmu športovísk a ďalších vyvolávajú pochybnosti o tom, koho záujmy zastávajú. Je zrejmé, že zástupcovia našej mestskej časti by mali vždy zastávať potreby Karlovej Vsi. Zvoľme si takých!


Rudolf Rosina
nezávislý poslanec