Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Základné smerovanie a potreby našej časti mesta sú definované v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Tento základný strategický plán schválili karloveskí poslanci. Je nevyhnutná jeho pravidelná aktualizácia, ale slúži ako skvelý základný rámec.

Je potrebné sa pripraviť na obdobie skromnejších očakávaní. Dopady krízy tvrdo nezasiahnu len naše domácnosti, ale rovnako aj samosprávny rozpočet. Zároveň zápasíme s novými povinnosťami, ktoré na nás prenáša štát bez toho, aby za tieto služby samospráve platil.  Preto si myslím, že ten, kto si dnes trúfa veľa sľúbiť, zrejme nevie do čoho ide alebo jednoducho uvádza voličov do omylu.

Keď sme totiž doteraz museli každé euro tri razy obrátiť, budeme ho musieť obracať desaťkrát, než sa rozhodneme ako ho minúť. Napriek tomu nemienime stagnovať a rozvoj mestskej časti zastaviť. Popri plnení bežných samosprávnych povinností by sme chceli ďalej dopĺňať občiansku vybavenosť.

Svoje plány budeme nútení prispôsobovať aktuálnej situácii tak, aby sme aj tieto skúšky prekonali bez ohrozenia rozumného hospodárenia.

 

Plánujeme dokončiť:

Hĺbkovú rekonštrukciu Základnej školy  Alexandra Dubčeka

Sociálnu výdajňu

Rekonštrukciu elektroinštalácie na Spojenej škole Tilgnerova

Rekonštrukciu domu kultúry na Molecovej

Rozširovať zóny regulovaného parkovania v prospech domácich obyvateľov

Nadstavbu parkoviska na Ulici Ľ.Fullu

Uviesť do prevádzky zariadenie sociálnych služieb na Borskej ulici

Rekonštrukciu parkoviska pod Billou na Pribišovej ulici

Chodník  na Mokrohájskej

Rekonštrukciu Púpavovej ulice

 

Chystáme projekty:

Rekonštrukcia telocvične na Základnej škole Karloveská 61

Minimálne jedno nové parkovisko v dolnej časti Karlovej Vsi

Minimálne jedno nové parkovisko na Dlhých Dieloch

Výdajňa stravy pre najmladších žiakov na Spojenej škole Tilgnerova

Spojovací chodník Sološnícka

Generálna oprava komunikácie Líščie údolie

Nová bežecká dráha na Spojenej škole Tilgnerova

Ďalšie zariadenie sociálnej starostlivosti v spolupráci s mestom na Dlhých Dieloch

Príprava hĺbkovej rekonštrukcie Základnej školy Karloveská 61

Rekonštrukcia školskej kuchyne na Základnej škole Alexandra Dubčeka

Nové športovisko na zanedbanom tenisovom kurte na Dlhých Dieloch

 

Ponúkame vám:

Svoje skúsenosti a znalosti

Zodpovednosť pri nakladaní s majetkom mestskej časti

Schopnosť konštruktívnej spolupráce

Kontinuitu a stabilitu