Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Moje programové priority:

  1. Transparentnosť rozhodovacích procesov ,zlepšenie zapojenia občanov na rozhodovaní o správe mesta ,snažiť sa o včasnú informovanosť občanov o dôležitých zámeroch mesta a zabezpečiť im možnosť zapojiť sa do verejných diskusií.
  2. Ochrana prírody v meste, zlepšiť starostlivosť o bratislavské mestské lesy ako aj o sídliskovú zeleň, vytváranie ďalších parkov na území mesta.
  3. Zlepšiť fungovanie MHD, rozvoj cyklodopravy.
  4. Zlepšiť dostupnosť jaslí a materských škôl, zlepšiť starostlivosť o seniorov.

O mne:

Som rodená Bratislavčanka, pričom takmer 20 rokov som prežila v Dúbravke. Počas svojho profesného života som prevažne pracovala ako školiteľka a lektorka so zameraním na rôzne oblasti manažmentu. Nakoľko od mladosti som sa mala veľmi blízky vzťah k prírode , časť mojej profesionálnej kariéry som venovala práve ochrane prírody a krajiny. Momentálne pôsobím v Bratislavskom regionálnom ochranárskom združení, kde sa nám darí realizovať viacero projektov zameraných na ochranu lesov živočíchov a rastlín.