Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

O mne

Som absolventkou strednej ekonomickej školy (1983).

Svoju kariéru som začínala ako referent na Katedre technickej mechaniky, Strojníckej fakulty SVŠT. Ďalej som pracovala ako samostatný odborný ekonóm zásobovania v podniku Meopta Bratislava, k.p., neskôr ako referent v Západoslovenských štátnych lesoch, š.p.

Od roku 1997 podnikám. Som spoločníčkou v účtovníckej firme F.G., s.r.o. Našim klientom: živnostníkom a malým firmám pomáhame s rozbehom podnikania a hlavne so zvládaním administratívnej záťaže spojenej s ich podnikaním. Práca v súkromnom sektore vyžaduje zvládať množstvo zmien, je náročná na čas, kreativitu, komunikatívnosť a cieľavedomosť.

V Rači žijem nepretržite 25 rokov, bývam na sídlisku Šajby a tak dobre viem, čo ľudia chcú riešiť. Vychovala som tu dve deti, ktoré sú v tejto dobe už dospelé.

Som bez straníckej príslušnosti a v komunálnej politike som doteraz nepôsobila.

Programové priority

  • budem sa zameriavať predovšetkým na prácu s ľuďmi v teréne, prepojiť čo najrýchlejšie problém občana s odborníkom na danú oblasť,
  • väčší priestor venovať prepojeniu občan – poslanec – starosta,
  • zvýšenie informovanosti obyvateľov (zabezpečenie videozáznamov z miestneho zastupiteľstva),
  • umožniť občanom vo väčšej miere sa zapojiť do verejného diania,
  • postupne riešiť roky nahromadené problémy sídliska Šajby (dražby, inžinierske siete, komunikácie, parkoviská), ako aj problémy iných ulíc,
  • venovať zvýšenú pozornosť životnému prostrediu (riešiť čierne skládky, kosenie súkromných pozemkov, orez stromov, riešiť čistotu sídlisk atď.),
  • podporovať kultúrne a športové aktivity,
  • zlepšovať občiansku vybavenosť, podporovať služby, ktoré budú zvyšovať kvalitu života občanom,
  • riešiť dopravu a popasovať sa s problémami s parkovaním.

Východné známe aj pod názvom Rendez je miestnou časťou bratislavskej mestskej časti Rača. Nakoľko tu žijem dlhé roky vidím jej drsnú krásu, ale aj množstvo nedostatkov. Vo zvýšenej miere sa budem snažiť prepojiť život dvoch odlišných častí a to starého a nového Rendezu.

Viac o mne v článku Moja úloha je pre mňa jasná.

Moje ďalšie články o mestskej časti Rača sú dostupné tu.