Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

kandidát č. 17 v Miestnom zastupiteľstve Petržalky
Do miestneho zastupiteľstva patrím pod volebný obvod č. 5, t.j. môžu ma voliť všetci občania, ktorí majú trvalý pobyt v Petržalke na týchto uliciach: Brančská, Budatínska, Holíčska, Lietavská 2-16 (párne), Smolenická, Starhradská, Strečnianska, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska a Znievska


Moje priority na volebné obdobie:

  1. Revitalizácia priestorov škôlok v našom obvode a ich priľahlých pozemkov. Je to priorita číslo jeden, pre ktorú budem aktívne využívať svoj mandát poslanca. Súčasný stav je nevyhovujúci a z hľadiska vývoja dnešnej populácie neudržateľný. Revitalizácia a obnova minimálne 2 objektov.
  2. Dlhodobo pertraktovaná parkovacia politika a transparentná výstavba nových objektov sú ďalšími oblasťami, pri ktorých sa budem snažiť aktívne navrhovať možné riešenia a projekty. Podpora vytvorenia minimálne 300 nových parkovacích miest a podpora participatívneho rozpočtu.
  3. Ako poslanec aktívne podporím podané podnety prostredníctvom portálu www.odkazprestarostu.sk, aby úspešnosť ich realizácie sa priblížila k 80%.
  4. Tak ako doteraz, osobným príkladom budem aj ako poslanec aktívne podporovať dobrovoľníctvo, environmentálnu politiku, sociálnu službu, pomoc miestnym komunitám a občianskym združeniam

Volám sa Dušan Oravský, mám 35 rokov, som ženatý a mám jedno dieťa. Som absolventom Fakulty Manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, špecializácia Finančný manažment a marketing. Pracujem ako projektový manažér v nadnárodnej spoločnosti v Bratislave, kde zlepšujem vnútropodnikové procesy. Nie som členom žiadnej politickej strany a nemám podporu žiadnej politickej strany alebo hnutia.

Narodil som sa v Petržalke a stále bývam v Petržalke. Mám ju rád, pretože v nej nachádzam všetko čo potrebujem — od prírody, cez kultúru, relax, štúdium a prácu. Citovo som zviazaný nielen k Petržalke, ako ju poznáme dnes, ale veľa sprostredkovaných informácií mám aj o živote a histórii pôvodnej Petržalky. Starí rodičia v starej Petržalke prežili celý svoj život a z ich rozprávania viem, že to bolo dedinské prostredie, ktoré ustúpilo, aby dalo priestor dnešnému modernému sídlisku. Moji rodičia dodnes v Petržalke žijú i pracujú.

Boli to práve moji rodičia, vychovávateľky v jasličkách, v škôlke a samozrejme učitelia zo základnej školy na Pankúchovej ulici, ktorí cibrili a podporovali môj vzťah k Petržalke a jej histórii. Tento vzťah pretrváva a je aj jedným z dôvodov môjho rozhodnutia, aktívne sa zapojiť do práce pre našu mestskú časť.

Už viac ako 30 rokov môžem sledovať, ako sa Petržalka mení a vyvíja. Tam kde sú vybudované nákupné centrá, diaľnica, nové obytné domy a inštitúcie, som prežíval detské hry s mojimi rovesníkmi, bez toho aby o nás mali rodičia obavy. Pamätám sa, ako som tam, kde dnes stoja nákupné centrá, diaľnica, kosil trávu, venčil psíka, staval bunkre, alebo zbieral šípky či bazu. Tieto miesta sú dnes zastavané a priestor na voľno-časové aktivity sa zmenšil.

Vnímam čas a uvedomujem si skutočnosť, že tak ako v období, keď som bol dieťaťom aj dnes v Petržalke rastie počet mladých rodín s deťmi a tiež vnímam skutočnosť, že mladé rodiny majú problém s umiestnením svojich detí do predškolských zariadení, presne tak ako to bolo v 70-tych rokoch.

Rovnako si môžeme všimnúť, že zariadenia, ktoré sa v minulosti využívali ako jasličky, materské školy, prípadne na voľno-časové aktivity, dnes bez povšimnutia chátrajú, alebo sa využívajú len čiastočne. Ako príklad môžem uviesť tie v lokalite kde bývam a to Jasovská, Strečnianska.

Pri získavaní podpisov (získal som ich celkovo 730), ktoré som potreboval na kandidatúru som sa stretával s nespokojnosť obyvateľov, ktorá súvisí s nečinnosťou prípadne s pomalým tempom riešenia naliehavých problémov, ktoré sú pre nich zásadné. Takmer 90% mladých rodín, ale najmä mamičiek ktoré som oslovil má starosť o to kam umiestnia svoje deti, ktoré sú v predškolskom veku. Už aj z osobných dôvodov, keďže syn patrí do tejto vekovej kategórie, je to téma a problematika mne blízka. Hoci samospráva v posledných rokoch spravila veľa práce v tejto oblasti viď článok tu, naďalej podľa poslednej zverejnenej správy je situácia nepostačujúca. Preto prípadná revitalizácia samotných objektov je jednou z priorít, ktoré budem presadzovať, aby sa tento problém dlhodobo a udržateľne vyriešil.

Rovnako pri získavaní podpisov som sa stretol s akútnou potrebou riešenia parkovania v Petržalke. Na to som nepotreboval ani takú intenzívnu spätnú väzbu od obyvateľov a je jasné, že tento problém pretrváva už dlho. Osobne sa stretávam s týmto problémom, keď po návrate z práce neviem nájsť parkovacie miesto blízko môjho domu. Parkovacích miest pre 5 bytových domov je sotva 50 a to nehovoriac o iných obyvateľoch Bratislavy, ktorí parkujú pri jednom z najväčších futbalových ihrísk umiestnených v tej našej lokalite. Dlhodobo udržateľná parkovacia politika a transparentná výstavba sú ďalšími z prioritných oblastí, ktoré budem aktívne podporovať.

Nepatrím k ľuďom, ktorí majú kritické pripomienky k orgánom samosprávy, odsudzujú jej nečinnosť, pomalé tempo resp. vyčkávajú na to, až iní poukážu na nedostatky. Naopak som rád že existuje napríklad projekt Odkazprestarostu.sk kde moja osobná skúsenosť je 60% úspešnosť (z 15 rôznych podnetov, ktoré som podal je už 9 úspešne vyriešených). Na konci blogu možno vidieť presné podnety. Osobne ak to bude v kompetencii, budem aktívne podporovať zvýšenie úspešnosti realizácie podaných podnetov od občanov Petržalky.

Práve pre to, aby som mohol byť súčasťou pri rozhodovaní a realizovaní potrebných projektov ktoré zabezpečia lepší život a kvalitu prostredia nás Petržalčanov, rozhodol sa pre tento krok. Pomôcť obyvateľom, sebe a v neposlednom rade aj samotnej Petržalke. Kandidovať do Miestneho zastupiteľstva Petržalka je jednou z takýchto možností.

Som mladý, mám schopnosti, vôľu a zanietenie zapojiť sa do spoločenského diania. Mojou veľkou inšpiráciou a motiváciou je, aby sa v Petržalke žilo lepšie, aby jej prostredie bolo krajšie pre nás, naše deti, našich rodičov, starých rodičov, ale aj pre všetkých, ktorí chcú považovať Petržalku za svoj trvalý, alebo prechodný domov. Kde sa budú radi stretávať s priateľmi, kde budú tráviť svoj voľný čas, ktorú je potrebné ochraňovať a kam sa vždy oplatí vložiť aj kúsok zo seba samého.

Ako prípadný zástupca 5. obvodu mám za cieľ predkladať ambiciózne, všeobecne prospešné i osvedčené projekty, ktoré budú prínosom pre obyvateľov. Rovnako ako v mojom súčasnom pracovnom procese mám ambíciu predkladať a realizovať projekty prospešné pre väčšinu obyvateľov.

Moje doterajšie projekty sa týkali malej časti Petržalky. Boli to najmä dobrovoľnícke aktivity, ktoré som vykonával s nadšením, v rámci voľného času v snahe pomôcť tým, ktorí pomoc potrebovali. Dobrovoľníctvo, enviromentálna politika, pomoc miestnym komunitám či občianskym združeniam sú z titulu mojich predchádzajúcich projektov samozrejmé a moja podpora istá.

Články v nižšie uvedených Internetových stránkach dokumentujú, že sa nám v uplynulých mesiacoch v rámci Petržalky spolu s mojimi kolegami a priateľmi podarilo zrealizovať tieto dobrovoľnícke projekty:

Mnou zrealizované doterajšie projekty boli zamerané na pomoc pre:

Ostatné Bratislavské projekty o.i.:

Podané podnety na www.odkazprestarostu.sk

Vopred ďakujem obyvateľom ulíc v Petržalskom volebnom obvode číslo 5 za ich aktívnu účasť na blížiacich sa komunálnych voľbách v sobotu 15.11.2014. Verím, že vás moje doterajšie aktivity a angažovanosť zaujali. Taktiež vás oslovili moje hlavné vytýčené ciele a ďakujem za vašu podporu pri voľbách