Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

O mne

Som absolventom Elektrotechnickej fakulty STU v Bratislave (1989). Na City University Bratislave som získal profesionálny certifikát a diplom v manažmente (2003).

Pracoval som v spoločnostiach venujúcich sa informačným technológiám ako obchodník a projektový manažér. Mám za sebou aj podnikateľskú skúsenosť. Momentálne pracujem ako správca akademického informačného systému na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Narodil som sa v Bratislave. V Rači žijem viac ako štyridsať rokov, bývam na sídlisku Záhumenice. K Rači mám osobný vzťah nakoľko rod mojej mamy, rodenej Luknárovej, tu žije už niekoľko storočí. Mestskú časť Rača považujem za dobré miesto na bývanie i život. Mrzí ma však, že v posledných rokoch mení svoju tvár k horšiemu zahustovaním sídlisk a vplyvom intenzívnej výstavby na pôde vinohradov premenenej na stavebné pozemky. Mám obavy, že keď sa nezníži intenzita stavebnej činnosti, Rača navždy stratí osobitý ráz obce s vinohradníckou tradíciou a zníži sa kvalita života v nej.

Som bez politickej príslušnosti a v komunálnej politike som doteraz nepôsobil.

Programové priority

  • zlepšiť informovanosť občanov o rozvoji obce, finančnej situácii a plánovaných developerských projektoch prostredníctvom verejných zhromaždení obyvateľov. Zverejňovať dokumenty z komisií, miestnej rady a zastupiteľstva na internete,
  • zapojiť občanov do rozhodovania o vyčlenených prostriedkoch na komunitné projekty (šport, kultúra, životné prostredie),
  • maximalizovať využitie informačných technológií v práci miestneho úradu, dať možnosť občanom riešiť väčšinu vecí cez internet ,
  • zodpovedne spravovať obecný majetok – upustiť od pokusov predaja, či dlhodobých prenájmov budov v trvaní desiatok rokov, ako sa stalo v prípade Katolíckeho kultúrneho domu (bývalé Kino Nádej),
  • bezplatné poradenstvo pre občanov v situácii vážnych finančných problémov a ťažkostí.

Moje články
Zámena pozemku na Hagarovej – horúca téma na včerajšom MsZ