Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

O mne

Som absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (1981). Celú pracovnú kariéru spájam s ekonómiou, od skončenia vysokej školy som pracoval vo finančníctve a obchode, v rokoch 1990 až 1996 som viedol v Nemecku výstavné a obchodné centrum. Neskôr som sedem rokov pracoval v oblasti financovania komoditnej burzy, z toho štyri roky ako výkonný riaditeľ. V tomto období som bol poslancom hlavného mesta SR Bratislavy. V roku 2009 som bol zvolený za kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, túto funkciu zastávam doteraz.

Ako väčšina obyvateľov MČ Rača som sa nasťahoval s rodičmi do jedného z prvých panelákov v roku 1972. Študentské časy ma spájajú najmä s Krasňanmi, kde som dokončil základnú školu a venoval som sa ešte dlhé roky práci s mládežou (turistika a volejbal). V Rači som býval na niekoľkých miestach a od roku 2008 žijem v Krasňanoch.

S kolegami z občianskeho tímu Spolu pre Raču ma spája okrem miesta spojeného s mojim životom, ale aj so životom mojich rodičov a detí, najmä snaha o transparentné verejné dianie. A to nie len vo finančnej oblasti. Rád by som to podčiarkol i skutočnosťou, že som stál pri zrode Etického kódexu hlavného mesta SR Bratislavy a primátor mesta, ktorého aparát kontrolujem (a teda aj kritizujem), mi zveril v roku 2013 funkciu etického kancelára. S výsledkami mojej práce sa môžete oboznámiť v sekcii webu hlavného mesta SR Bratislavy, Transparentné mesto.

Programové priority

  • zvýšeniu objemu financií pre každodenný život tej odkázanejšej a zraniteľnejšej časti obyvateľstva, teda detí a dôchodcov (kvalitnejšie ihriská, viac aktivít pre kluby dôchodcov),
  • nevyhnutné zlepšenie dopravnej infraštruktúry (preťažená Račianska, Pekná cesta, problémy s parkovaním) a každodennej bezpečnosti obyvateľstva,
  • lepšie a zrozumiteľnejšie územné plánovanie, najmä urýchlené naplnenie Územného plánu zóny Krasnian, ktoré som navrhoval na rokovaní mestského zastupiteľstva pri prerokovaní kauzy výstavby na Hagarovej.