Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Ďakujem Karlovešťanom za podporu. Kandidujem na základe petičnej listiny nezávislého kandidáta, ktorou mi vyjadrilo dôveru 1634 občanov. Mám pred tým veľký rešpekt a je to pre mňa silný záväzok.

Som rodák z Bratislavy a v Karlovej Vsi žijem so svojou rodinou. Bývajú tu aj moji rodičia. A bývali tu tiež moji starí rodičia. Mám preto silný vzťah ku Karlovej Vsi a cítim sa tu doma. Preto mi záleží, aká Karlova Ves je a aká bude.

Chcem zastupovať Karlovu Ves a Karlovešťanov v mestskom zastupiteľstve Bratislavy. Poznám problémy našej mestskej časti a viem, čo treba urobiť. Ako zástupca starostky, aj ako poslanec mestskej časti, denne riešim situácie, pri ktorých si uvedomujem ako dôležitá je spolupráca medzi mestskou časťou a magistrátom. Karlova Ves má len 3 poslancov v 45 člennom mestskom zastupiteľstve. Je preto veľmi dôležité ako dokážu spolupracovať, ako sa dokážu spoločne postaviť za našu mestskú časť, za jej záujmy a priority. Som človek otvorený pre spoluprácu a hľadanie riešení. Ako nezávislý poslanec budem vždy stáť na strane Karlovej Vsi a jej občanov.

Mám skúsenosti a viem ako dobre obhajovať Karlovu Ves v meste. Dokázal som to už v minulosti, keď som pre Karlovu Ves zabezpečil výrazné zlepšenie MHD, nové autobusové linky, nové nízkopodlažné vozidlá a posilnenie intervalov električkových liniek prechádzajúcich Karlovou Vsou. V mestskom zastupiteľstve už 8 rokov nie som a je mi ľúto, že dnes zastúpenie Karlovej Vsi nie je silnejšie, aby dokázalo presadiť potrebné veci nielen v MHD.

V Karlovej Vsi sme dokázali, že keď sa chce, tak sa riešenie nájde. Vytvorili sme komunálny podnik verejnoprospešných služieb, ktorý sa stará o čistotu a poriadok v mestskej časti. Rekonštruovali sme budovy škôl a telocviční. Vybudovali sme nové športové a detské ihriská. Opravili sme súvislé úseky ciest a chodníkov. Zabezpečili sme dostatok miest v materských školách. Začali sme stavať novú lodenicu a modernizujeme školský bazén. Chránime Karlovu Ves pred stavebným ošiaľom a novou intenzívnou výstavbou. Vyhlásili sme stavebnú uzáveru na Starých Gruntoch a chránime Karloveskú zátoku pred developerskými zámermi. Každoročne hospodárime s vyrovnaným až mierne prebytkovým rozpočtom. Nepredávali sme obecný majetok ani žiaden pozemok. Zlepšili sme kvalitu opatrovateľskej služby pre seniorov. Zaviedli sme bezplatnú právnu poradňu pre občanov. Začali sme oceňovať karloveských životných jubilantov. Do Domu kultúry sme vrátili hodnotnejší kultúrny a spoločenský život. A mnohé ďalšie väčšie či menšie rozhodnutia, ktoré zlepšujú život v našej mestskej časti.

7 vecí pre lepší život v Karlovej Vsi

V mestskom zastupiteľstve chcem podporovať:

  1. Zlepšenie kvality a dostupnosti MHD v Karlovej Vsi
  2. Zlepšenie údržby ciest a chodníkov v správe mesta
  3. Novú parkovaciu politiku, ktorá pomôže Karlovešťanom
  4. Zabezpečenie modernizácie a fungovania verejného osvetlenia
  5. Zlepšenie fungovania mestskej polície v Karlovej Vsi
  6. Zákaz predaja pozemkov mesta v Karlovej Vsi, na ktorých by hrozila nová výstavba
  7. Pomoc mesta pre Karlovu Ves na vytvorenie a fungovanie Zariadenia pre seniorov

Nie som kandidát, ktorý sľubuje zázraky. Viem, ako ťažko a zložito sa v samospráve hľadajú a presadzujú riešenia. Viem, že na mnoho užitočných vecí nie sú financie. Ale mám skúsenosť, že keď sa chce, tak sa cesta nájde. Som človek, ktorý hľadá riešenia, nie výhovorky.

Budem rád, ak mi napíšete Vaše podnety alebo návrhy: bzahradnik@gmail.com