Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Som presvedčený o tom, že najväčší vplyv na kvalitu života obyvateľov má komunálna politika. Je to preto, lebo práve ona má “mestotvorný” charakter. To, ako vyzerajú naše námestia, chodníky, cyklotrasy, mestská zeleň a parky, ihriská, materské či základné školy alebo domovy pre seniorov o tom všetkom sa rozhoduje na úrovni nášho mesta a mestskej časti.

A práve v tomto verejnom priestore, na ktorý má vláda a ministerstvá len nepriami dosah, trávime spolu s našimi rodinami najviac času. Inými slovami, ak samospráva dobre funguje najviac to pociťujeme a naopak, ak samospráva zlyháva, trpíme tým najviac.
A samospráva v Bratislave zlyhala totálne, v Starom meste obzvlášť. Rozbité a špinavé námestia, parky, miestne komunikácie v dezolátnom stave, nedostatok škôlok či nefungujúce školy. Dobrá bordelmama, stihla za štyri roky urobiť zo Starého mesta jedno veľké smetisko a z Bratislavy je bez preháňania Bordelslava, ktorej vládne bordelpapa. Súčasný stav dokazuje, že politické kšefty pretvorili Bratislavu na jedno depresívne miesto. Aj preto som sa rozhodol pridať k aktívnymi bratislavčanom bez politickej príslušnosti, ktorím úprimne ide o to, aby sa verejný priestor a teda aj naše životy v Bratislave, stali kvalitnejšími.

Peter Dráb je zakladateľom občianskeho združenia Občania proti korupicii, o.z. a autorom projektu www.otvoreneministerstvo.sk, ktorého cieľom je cez občianske návrhy zákonov “plátať” účelové diery v legislatíve, ktoré sú zdrojom systémovej korupcie. Príležitostne bloguje, okrem iného ako prvý upozornil na nevýhodnosť majetkovej reorganizácie firmiem patriacich do skupiny SPP, a.s. Kauza zarezonovala v médiách a vyústila až do mimoriadnej parlamentnej schôdze. Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave a medzinárodné obchodné právo na Central European University v Budapešti. V súčasnosti sa venuje podnikaniu. Je ženatý, má jedného syna.