Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

O mne

Som absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1997).

Vo svojej pracovnej kariére som postupne prešiel prácou v neziskovej organizácii, finančnom sektore až po oblasť služieb. Všetky zamestnania priamo súviseli s osobnostným rozvojom, intenzívnou komunikáciou a čoraz viac s obchodom. Od roku 2006 som školiteľom a podnikám v oblasti rozvoja tzv. mäkkých zručností, pričom sa špecializujem na predaj, vyjednávanie a komunikáciu.

Narodil som sa v Bratislave pred štyridsiatimi rokmi. Vyrastal som v Ružinove do osemnástich rokov. Po osamostatnení som žil postupne v rôznych mestských častiach Bratislavy a skúsil som aj život na vidieku pri Bratislave. Život v mestskej časti Rači, v Krasňanoch som si vybral dobrovoľne, keď som už presne vedel čo chcem: kvalitnú infraštruktúru a služby, zeleň v okolí bydliska a možnosť športovať v prírode. To všetko mi Krasňany poskytujú. Je to dobré miesto pre život. To, čo budem presadzovať je, aby sa to nezmenilo. Aby sme mali v Krasňanoch, ale aj v Rači radosť z toho, že tu žijeme.

Som bez straníckej príslušnosti a v komunálnej politike som doteraz nepôsobil.

Programové priority

  • dopravná situácia na Račianskej a Žitnej ulici v čase špičiek je neúnosná a vyžaduje si systémové riešenie kvalitnejšieho spriechodnenia. Pás zelene pri električkovej trati by som navrhoval čiastočne využiť ako tretí dopravný pruh a zároveň zasadiť novú stromovú alej, aby sa vytvorila ďalšia hluková, prachová aj vizuálna clona. S tým súvisí aj riešenie v ďalších kritických úsekoch smerom do Centra (predovšetkým v oblasti Vinohrady) s príslušnou mestskou časťou,
  • parkovanie na uliciach je potrebné riešiť vyznačením parkovacích miest, budovaním nových parkovacích miest, kde to umožňuje situácia bez negatívneho vplyvu na zeleň a priechodnosť pre chodcov,
  • zastaviť úbytok zelene je potrebné kontrolovať a viac investovať do údržby vzrastlých stromov, ktoré vytvárajú špecifickú Krasňanskú atmosféru. Zastaviť akékoľvek výruby mimo bezpečnosť ohrozujúcich stromov,
  • voľný pohyb po chodníkoch je potrebné riešiť už teraz postupnou obmenou povrchu chodníkov (dnes sú často v havarijnom stave) a ich doplnením o bezbariérové prechody,
  • zastavenie zahusťovania vnútroblokov. Za precedens môžeme považovať výstavbu bytového domu na Černockého alebo nedoriešenú kauzu na Hagarovej. Bude dôležité urýchliť schválenie územného plánu, kde bude zakotvené zastavenie ďalšieho zahusťovania a schválené presné pravidlá ďalšej výstavby,
  • žiadne nové rezidenčné projekty bez doriešenia rozvoja existujúcej infraštruktúry bude potrebné pristupovať ku každému plánovanému projektu obozretne s ohľadom na zachovanie budúcej kvality života. Nové projekty totiž neriešia predovšetkým predškolskú a školskú vybavenosť, dopravnú situáciu ani úroveň aktuálnych kapacít kanalizačnej siete,
  • budovanie cyklotrás na území Krasňan na dostatočne širokých samostatných chodníkoch (pri Račianskej) alebo na existujúcich chodníkoch ich rozšírením a prebudovaním tak, aby nedochádzalo ku kolíziám s automobilmi ani s chodcami. Zároveň je potrebné podporiť spoluprácu s nadväzujúcimi mestskými časťami, aby sa zabezpečil plynulý cyklochodník smer Centrum oddelený od vozovky.

Viac o problematike spojenej s výstavbou v mestskej časti v článku Sú na vine developeri?