Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

O mne

Som absolventkou Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Pracujem 8 rokov ako dobrovoľníčka v Rodinnom centre Ráčik. Venujem sa projektovému manažmentu, vzdelávaniu a som spolukoordinátorka národného projektu „Komunity priateľské k deťom“.

V Rači žijem už 15 rokov. Záleží mi na mieste, kde bývam a vychovávam svoje deti, preto sme si vybrali na bývanie Krasňany, najkrajšie a najzelenšie sídlisko v Bratislave, ktoré je úžasným miestom pre život. Môžem bez obáv povedať, že Rača je môj domov a miesto, kde sa dobre žije.

Som bez politickej príslušnosti a v komunálnej politike pôsobím ako poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Rača (2010-14).

Programové priority

  • zachovanie jedinečného charakteru sídliska Krasňany a nezahusťovanie ďalšou výstavbou,
  • otvorenie nízkoprahového komunitného centra pre deti a mládež,
  • rekonštrukcie zariadení pre voľnočasové aktivity KD Elán (a jeho obnovenie), Krasnianska beseda, detské ihriská na ZŠ J. A. Komenského a Hubeného ulici,
  • vybudovanie novej škôlky,
  • vybudovanie bezbariérových vstupov do budov v správe MČ,
  • podporiť riešenia, ktoré zlepšia dopravnú situáciu v Rači,
  • zvýšenie transparentnosti samosprávy, sprístupnenie odborných komisií verejnosti, vytvorenie záznamov z rokovania miestneho zastupiteľstva a celkovo zvýšenie aktívnej účasti občanov,
  • rozvoj a podpora sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb pre ohrozené sociálne skupiny,
  • podpora občianskych iniciatív a občianskych združení a zlepšenie podmienok pre ich prácu,
  • zachovanie tradícií a charakteru Rače a zlepšenie turistickej príťažlivosti Rače.