Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Uchádza sa o Vašu dôveru na:
poslanca Devínskej Novej Vsi

Narodená: 22. novembra 1977
Rodinný stav: vydatá, jedno dieťa (dcéra, 20 rokov)
Vzdelanie: vysokoškolské magisterské, odbor finančný manažment
Povolanie: projektová manažérka, Finančné riaditeľstvo SR
Skúsenosti: miestne zastupiteľstvo, získavanie eurofondov

„Vo svojej profesii narábam s presnými číslami. Príprava rozpočtu mestskej časti a dozeranie naň mi preto bola v uplynulom volebnom období veľmi blízka. Dobrú rozpočtovú kondíciu ale musia výraznejšie pocítiť aj obyvatelia Devínskej Novej Vsi. Zaslúžia si kvalitnejšie služby miestneho úradu a dobré hospodárenie musí byť viac vidieť aj v našich uliciach.

Vždy som sa zasadzovala o modernizáciu a rozširovanie kapacity našich materských a základných škôl. Som rada, že naša mestská časť má najmenší počet neprijatých detí do škôlok z celej Bratislavy nad tri roky veku. V tomto snažení chcem pokračovať. Zároveň sa zaväzujem podporovať náš volebný program.“