Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Prečo kandidujem:

Každý normálny Bratislavčan vidí, ako po 25 rokoch naše mesto vyzerá. Vidí, že súčasný spôsob riadenia komunálnej politiky prináša zhoršenie kvality života občanov, zdravého životného prostredia a kultúrnosti. Dôvod tohto stavu je nezodpovedná politika tradičných strán, nominovanie poslancov bez následnej zodpovednosti, netransparentné riadenie mesta v personálnej, ekonomickej a stavebnej oblasti.

Štandardné stranícke štruktúry nominujú poslancov podľa toho, ako potom štyri roky poslušne hlasujú. Poslanci, politici a úradníci nemusia skladať účty nikomu, nikto nemá na nich dosah.

Nemenej závažný problém je aj závislosť politických strán a komunálnych politikov od financií developerov a záujmových skupín. Následne je možné vystopovať „zvláštne“ hlasovania poslancov v záujme týchto skupín a nie občanov mesta.

V komunálnej politike by to malo byť tak, že miestny poslanec, resp. kandidát na poslanca musí prezentovať skutky, a nie slová. Nový koncept musí priniesť kandidátov na poslancov z radov aktívnych občanov, ktorí svojou bezúhonnou a dobrovoľnou prácou počas minulých rokov dokázali, že im Bratislava a jej občania ležia na srdci.

Aktívny poslanec ponúka občiansku angažovanosť, ponúka transparentnosť a fair play. Záleží mu na tom, ako mesto vyzerá, ako žijú obyčajní občania, záleží mu na kvalite života a životného prostredia.

Nezávislý poslanec
nie je závislý na financiách „darcov“ a finančných skupín, preto dokáže garantovať výsledok tak, ako si ho zaumieni a ako ho potrebujú obyčajní ľudia.

Občiansky poslanec ponúka projekty, ktoré potrebuje toto mesto a občania, aby sa tu začali všetci cítiť dobre, nielen bohatí politici, poslanci a finančníci.

Občianska iniciatíva Bratislava otvorene už mnohé vyššie uvedené za 12 rokov svojej existencie dokázala.

Ing. Matej Vagač, nezávislý aktivista iniciatívy Bratislava otvorene, kandidát na
poslanca:

  • Do miestneho zastupiteľstva Staré Mesto pod číslom 9, za volebný obvod č.3
  • Do mestského zastupiteľstva za Staré Mesto pod číslom 39

www.sm5.sk, www.bao.sk, www.vagac.estranky.sk

Ako predstaviteľ Bratislavy Otvorene sa aktívne zapájam do týchto aktivít a kampaní:

Fischerov dom na Beblavého ul. Iniciatíva sleduje túto čiernu stavbu už od roku 2011, ktorá je v rozpore s Územným plánom zóny Bratislavské Podhradie. Trvalo poškodzuje panorámu Bratislavy, ako aj pohľad na národnú kultúrnu pamiatku Bratislavský hrad a frustruje občanov Bratislavy. Nachádza sa len pár metrov od historického vstupu na hrad – Žigmundovej brány, cez ktorú prejdú tisíce turistov. Nezákonnosť pri stavbe potvrdilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v 09/2014 a zrušilo dodatočné stavebné povolenie. Viac tu.
Video

Iniciatívy na záchranu parkov a zelene – Kollárovo nám., Šafárikovo nám., Justičný palác.

Záchrana parkov pred výrubom stromov a zničením prirodzených zelených plôch na úkor výstavby podzemných garáží. Územný plán jasne definuje tieto plochy ako zeleň a parky. Samospráva sa usiluje zmeniť tento stav, zničiť park pod rúškom revitalizácie, postaviť na týchto plochách podzemnú parkovaciu garáž pre cca 300 vozidiel a následne na streche garáže vysadiť zeleň. Ale takáto zeleň na strechách garáže nie je plnohodnotná, vysychá a nevytvorí prirodzený a vzrastlý park. Niekoľko rokov sa snažíme zvrátiť tento stav, pričom nám dal za pravdu aj Krajský prokurátor, ktorý vydal v tejto veci protest. Viac tu.
Video
Najnovšia iniciatíva na záchranu parku pred Justičným palácom: www.bao.sk

Iniciatíva na zachovanie nábrežnej panorámy. Plánovaná prestavba prístavu, ktorá by mala poškodiť svojou výškou a hmotou dunajské nábrežie a čiastočne zakryť národnú kultúrnu pamiatku SNM. Okrem toho bude zničená ďalšia zeleň a odstránený pomník k oslobodeniu Bratislavy riečnou flotilou. Viac tu.
Video

Ďalšie aktivity za 12 rokov intenzívnej komunálnej práce pre Staré mesto:

Záchrana PKO. Iniciatíva chce vrátiť PKO kultúre a občanom Bratislavy. Aj po predaji pozemkov pod budovami, tieto stále zostávajú majetkom mesta. PKO nemá žiadnu adekvátnu náhradu a jeho zbúraním by občania prišli o posledný verejný priestor pre kultúru bez náhrady. Viac tu a tu.

Iniciatíva na zastavenie výstavby MEGA garáží v strede Bratislavy. Rekonštrukciou komplexu nemocnice na Bezručovej ulici chcel investor postaviť kancelárie, byty a hotel, pre ktorý by vybudoval 290 nových garážových státí. Taktiež samospráva chcela „revitalizovať“ park na Šafárikovom námestí výstavbou podzemných garáží.

Prevádzkovaním týchto garáží by sa znížila kvalita bývania v tejto mestskej štvrti, znížila by sa bezpečnosť, zvýšil hluk, smog, prašnosť a pod. Viac tu.

Iniciatíva na záchranu mramorového balustrádového múrika na Dunajskom nábreží. Likvidácia historickej nábrežnej promenády bez účasti verejnosti a pamiatkárov. Viac tu.

Iniciatíva na obnovu Podhradia. Po nešťastnom vybúraní celého Podhradia (Zuckermandel, Vydrica) v 60-tych rokoch minulého storočia vznikla iniciatíva na jeho obnovu. Aktívni občania združení okolo občianskej iniciatívy „Obnovme Podhradie“ (http://www.bapodhradie.sk/ ) sa snažia už od oku 2002 o obnovu historického Podhradia a jeho prirodzených niekoľkostoročných štruktúr. Viac tu.

vagac