Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

O mne

Som absolventom politológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity (2007), odboru geografia-verejná správa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (2007) a odboru právo a medzinárodný obchod na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne (2011).

Pracoval som v súkromnej sfére v oblasti poradenstva, výberu zamestnancov a personalistiky. Od januára 2011 do mája 2012 som pracoval na pozícii prednostu Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave, kde som riadil úrad s viac ako 40 zamestnancami. Aktuálne pôsobím v samospráve v oblasti životného prostredia ako vedúci oddelenia. Angažujem sa v mimovládnom sektore (Mensa, Vajnorské ochotnícke divadlo), behám dlhé trate, publikujem v rôznych periodikách, na svojom blogu a zaujímam sa o veci verejné.

V Rači som sa narodil, vyrastal som tu a chodil od materskej cez základnú až po strednú školu. Počas svojho života som býval vo všetkých miestnych častiach – v Krasňanoch, na Východnom aj v Rači. Raču považujem za najkrajšiu mestskú časť Bratislavy, ktorá ako jediná mala v minulosti status mestečka, čo dokladá jej dlhú históriu. Rača si zaslúži viac a každý obyvateľ našej mestskej časti má právo na adekvátne služby za svoje dane. Je dôležité, aby komunálni politici presadzovali záujmy občanov a nie svoje vlastné.

Pôsobím ako poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Rača (2010-14).

Programové priority:

  • komunita, rodina a obec sú najdôležitejšie elementy života a od nich hlavne záleží, ako sa nám žije, chcem, aby Rača bola naďalej pekné miesto pre život všetkých,
  • obec by mala byť maximálne transparentná, občania zapojení do rozhodovania a vždy informovaní o chystaných veciach,
  • úrad by mali riadiť odborníci a mali by sa zameriavať hlavne na prácu v teréne a medzi ľuďmi – preto treba posilniť stavebný dohľad, sociálne veci a tiež navrhujem napr. vytvorenie inšpektorov verejného poriadku a bezplatnej právnej poradne,
  • rozvoj obce by mal byť v prospech obyvateľov a nie developerov
  • dôležité sú veci, ktoré zvýšia kvalitu života obyvateľov a nie megalomanské stavby,
  • obnova verejných priestorov (cyklotrasy, korzo, oprava chodníkov).

Viac o mne: TU a v článku Môj príbeh a vízia.

Moje ďalšie články o mestskej časti Rača sú dostupné na adresách:
www.michal-drotovan.racan.sk
http://drotovan.blog.sme.sk/t/26921/bratislava-raca