Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

O mne

Som absolventkou strednej zdravotníckej školy a vysokej školy sociálnej práce v Bratislave.

Viac ako 17 rokov som pôsobila v neziskovom sektore, a to v rôznych mimovládnych organizáciach v prospech rôznorodých znevýhodnených skupín. Venujem sa konkrétnej pomoci ľudom a to hlavne v oblasti sociálneho, právneho a psychologického poradenstva, komunikácie a zážitkového učenia.

Do Bratislavy som prišla ako študentka strednej zdravotníckej školy, neskôr som pokračovala povolaním zdravotnej sestry a doplnením kvalifikácie vysokoškolským štúdiom sociálnej práce. Od môjho príchodu do Bratislavy som bývala v rôznych častiach mesta, no najviac ma svojou atmosférou, koloritom, blízkosťou prírody a dedinským duchom „dostala“ práve mestská časť Rača, ktorej oficiálnou občiankou som od roku 2012 . Mojim prianím je, aby Rača so svojimi hodnotami a atmosférou ostala pre ľudí takým miestom pre život, ktoré si pred pár rokmi získalo aj mňa.

Mojim životným poslaním je filantropia a práca s ľuďmi.

Som bez straníckej príslušnosti a v komunálnej politike som doteraz nepôsobila.

Programové priority

  • priateľský – partnerský, transparentný úrad pre občana – konkrétna pomoc , podpora a orientácia, sprevádzanie v slovenskom systéme sociálneho zabezpečenia a možnostiach zákonnej pomoci SR,
  • poskytovanie právnej bezplatnej odbornej pomoci a psychologickej podpory a poradenstva občanom a občiankam s dôrazom na domáce násilie,
  • aktívna práca terénnych pracovníkov so znevýhodnenými jednotlivcami (chorí, seniori, deti, sociálne znevýhodnení občania Rače),
  • networking spolupráca s neziskovými, mimovládnymi organizáciami a štátnymi inštitúciami pôsobiacimi v oblasti sociálnej politiky a starostlivosti, pomoc rodinám na základe ich konkrétnych potrieb.