Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Uchádza sa o Vašu dôveru na:
starostu Devínskej Novej Vsi
poslanca Devínskej Novej Vsi
poslanca Bratislavy

Narodený: 6. júla 1978 v Bratislave
Rodinný stav: ženatý, jedno dieťa (dcéra, 13 rokov)
Vzdelanie: vysokoškolské magisterské, odbor právo
Povolanie: právnik, Finančné riaditeľstvo SR
Skúsenosti: miestne zastupiteľstvo, riadiaca skúsenosť

„V prípade svojho zvolenia za starostu Devínskej Novej Vsi budú moje úplne prvé kroky viesť k obnoveniu dôveryhodnosti miestneho úradu v očiach verejnosti. Úrad tu musí byť pre ľudí a nie naopak. Obklopím sa odborníkmi, ktorí vzídu z otvoreného výberového konania.

Ďalej sa budem riadiť volebným programom, ktorý som vypracoval so svojim tímom a v pravidelných štvrťročných intervaloch sa chcem postaviť pred verejnosť s jeho detailným odpočtom.

Pre realizáciu volebného programu sa hneď od samotného začiatku budem snažiť získať širší konsenzus v miestnom zastupiteľstve na báze spolupráce a otvorenosti. Uvedomujem si, že to nie je ľahká úloha, ale moja doterajšia komunálna skúsenosť ma naučila vytrvalosti.

Som presvedčený, že len takto zabezpečíme Devínskej lepšiu budúcnosť.“