Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

O mne

V Rači som sa narodil, vyrástol a mám tu hlboké korene. Bol som aj vo svete, ale vždy som sa rád vrátil do Rače, pretože tu je môj domov. Práce, ani ťažkej fyzickej sa nebojím a pre dobré veci pracujem aj zadarmo. Viac ako 37 krát som bezplatne daroval krv.

V roku 1970 som úspešne skončil Chemickú fakultu, kde som celý život pracoval ako učiteľ a vedecký pracovník. V rámci spoločenskej činnosti som pracoval ako predseda Fakultnej odborovej organizácie i ako predseda a podpredseda Akademického senátu fakulty, takže mám skúsenosti aj s organizáciou práce v kolektíve. Nie som a nikdy som nebol členom žiadnej politickej strany.

Pre Račanov som v rokoch 1996 – 2002 pracoval aktívne ako predseda Urbáru a od r. 2012 zasa pracujem vo výbore Urbáru Rača. Tri funkčné obdobia (1998 – 2010) som bol poslancom v Rači.

Som človek, ktorý si ctí a dodržiava dohody, predpisy, nariadenia, vyhlášky a zákony, preto sa aj podľa nich správam a chcem sa pričiniť o to, aby sa dodržiavali všade, teda i u nás, v Rači. Aj v minulosti, ako poslanec v Rači, som sa vždy rozhodoval čestne a presadzoval som len záujmy spoločenské a rozumné a nie súkromné, rodinné či stranícke a politické. Chcem, aby sa peniaze z rozpočtu Rače aj z iných zdrojov využívali rozumne i úmerne pre všetky časti Rače, Krasňan i Rendezu a aby sa rovnako zveľaďovali všetky územia. Zaväzujem sa správať podľa 9 zásad správneho poslanca uverejnených na info@spravnikandidati.sk a facebook – twitter.

Pre kandidatúru na poslanca MČ Rača som sa rozhodol preto, aby sme Raču ešte vylepšili a jej hospodárenie a riadenie urobili prehľadnejšie. Kandidujem ako občiansky kandidát – nestraník, ale s podporou strán, ktoré predložili dobrý program a ktorý sa budem snažiť čestne splniť.

Programové priority

  • riešiť otázky ochrany a obnovy viníc tak, aby boli zasa pýchou Rače a aby majiteľov štát podporoval (subvencie, možnosť predať úrodu), dokončenia pozemkových úprav tam, kde neboli vykonané a spravodlivého vykúpenia zabratých súkromných pozemkov,
  • riešiť komplexne statickú i dynamickú dopravu v Rači (napr. zelená vlna po Žitnej a Púchovskej uliciach, parkovanie),
  • bojovať proti nezmyselnému zahusťovaniu výstavby a likvidácii zelene,
  • pomáhať pri riešení ďalších problémov v Rači a najmä v časti pod hradskou.

Moje články o mestskej časti Rača sú dostupné tu.