Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

O mne

Som absolventom fakulty elektrotechniky a informatiky STU, odbor Automatizácia.

Svoju kariéru som začínal v slovenskej spoločnosti Gotive, ktorá vyvíjala a vyrábala mobilné zariadenia (predchodcu smartfónov), ako technický konzultant. Odtiaľ som prešiel do spoločnosti Sygic, ktorá vyrába svetoznámu navigáciu pre telefóny, kde som najprv pracoval ako produktový menežér, potom ako riaditeľ oddelenia pre biznisovú klientelu a teraz ako vedúci produktového vývoja pre biznis produkty.

Som bez straníckej príslušnosti a v komunálnej politike som doteraz nepôsobil.

Na sídlisku Záhumenice som vyrastal od roku 1980, kedy bolo dostavané a žijem tu celý život. To, čo ma motivovalo kandidovať bolo, ako sme v paneláku prehrali boj proti stavebnému projektu Radničné namestie. Už od čias Bielika sme proti tomu projektu bojovali, no všetky páky štátneho aparátu šli v prospech developera. Dnes už proti tomu projektu nič nespravím, no chcem zabrániť tomu, aby sa taká situácia opakovala inde v Rači. Zároveň, keďže sa vo firme dosť veľa venujeme informáciam o dopravných zápchach a ich mapovaniu, chcel by som riešiť problémy každodenných zápch na Račianskej a ostatné dopravné problémy v Rači.

Programové priority

Parkovanie

 • zanalyzovať a klasifikovať ulice v Rači, na ktorých je problém s parkovaním,
 • návrh parkovacej politiky pre tieto ulice a prerokovanie návrhu s občanmi dotknutých ulíc,
 • zanalyzovať či a kde je možné v blízkosti týchto ulíc vybudovať parkovací dom,
 • navrhnúť magistrátu víziu záchytného parkoviska na vjazde do Rače,

Automobilová doprava

 • navrhnúť inteligentný semaforový systém pre Račiansku/Púchovskú ulicu,
 • pripraviť cenovú ponuku od dodávateľa na navrhnutý systém a predostrieť návrh magistrátu,
 • navrhnúť zmenu organizácie dopravy (jednosmerky a stopky) na problematických miestach a prerokovať ich s občanmi dotknutých ulíc,


Verejná doprava

 • navrhnúť DPB zmenu grafikonu električiek jazdiacich do Rače s cieľom zvýšiť prepravnú kapacitu v čase dopravnej špičky
 • navrhnúť osadenie informatívnej dopravnej značky na vjazde do Rače, ktorá by propagovala MHD
 • navrhnúť magistrátu víziu prímestskej vlakovej dopravy z Jura a Pezinka


Bicyklová doprava

 • v spolupráci s ostatnými členmi tímu, ktorí sa venujú cyklotrasám, pripraviť návrh vybudovania cyklotrás po Rači so zreteľom najmä na prepojenie Rače a Krasňan a Rače a Východného


Výstavba

 • budem hlasovať proti každej výstavbe, ktorá neúmerným spôsobom zaťažuje lokalitu, nerieši infraštruktúru, mení ráz obce a zhoršuje život obyvateľov Rače.