Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

O mne

Som absolventkou Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (1981).

Mojím doterajším celoživotným povolaním je ekonómia – financovanie štátneho a verejného sektoru. Prvé skúsenosti s financovaním som získala v národnom podniku Chemkostav Humenné. Po Novembri 1989 som pôsobila v samospráve ako predsedníčka Mestského úradu Humenné, v štátnej správe ako podpredsedníčka a riaditeľka finančného odboru Okresného úradu v Humennom. V roku 1992 som vykonávala funkciu ekonomickej námestníčky Ministerstva práce a sociálnych vecí SR. Od roku 1995 pôsobím v bankovom sektore, posledných desať rokov sa venujem oblasti vymáhania pohľadávok štátneho a verejného sektora.

V Rači žijem viac ako desať rokov, bývam v časti Krasňany. Som svedkom toho, že hodnoty, pre ktoré som sa rozhodla žiť v Rači sa strácajú. Ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva som sa snažila zamedziť negatívnym dopadom developreských aktivít.

Pôsobím ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (2010-14).

Programové priority

  • transparentné a hospodárne nakladanie s majetkom samosprávy, za neprijateľný považujem každý prejav svojvoľnosti a akýkoľvek tlak finančných skupín na jej rozhodovanie,
  • dôsledné prehodnotenie všetkých investičných zámerov, realizovanie len tých, ktoré preukázateľne prispejú k zvýšeniu kvality života občanov mestskej časti,
  • bezproblémové zásobovanie vodou na sídlisku Šajby,
  • v oblasti sociálnej starostlivosti – skvalitnenie podmienok pre život tým našim spoluobčanom, ktorí sa nedokážu postarať sami o seba,
  • bezplatné poradenstvo pre občanov v situácii vážnych finančných problémov a ťažkostí.

Moje články
Prečo podporujem občianskych kandidátov
Je možné zneužiť petíciu?