Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Prichádzajú ťažšie roky, ale priorita je jasná

Financovanie samospráv sa zhoršuje v dôsledku mnohoročného investičného dlhu, neustále narastajúcich povinností a dopadu vládnych opatrení. Navyše hrozí zníženie príjmov z dôvodu poklesu hospodárskeho rastu. V Bratislave máme o problém viac.

Keď bývalý prednosta miestneho úradu v Karlovej Vsi a súčasný starosta Petržalky Ján Hrčka ako mestský poslanec poukázal na nespravodlivosť delenia príjmov z daní medzi mesto a jednotlivé mestské časti, stretlo sa to s nevôľou a neochotou niečo s tým robiť. U bývalého primátora Bratislavy Iva Nesrovnala nás to nijako neprekvapilo. Veď tratili mestské časti a získavalo mesto. Nechcem riešiť to, ako sú na Slovensku financované mestá a obce, ale to, čo z podielových daní dostávajú na svoj chod, by sa malo aspoň spravodlivo rozdeliť. Týka sa to špeciálne Bratislavy a Košíc, ktoré majú aj mestské časti v postavení obcí. Tieto dve mestá si podielové dane delia so svojimi mestskými časťami podľa kľúča schváleného v štatúte a všeobecne záväznom nariadení. Za primátorovania Milana Ftáčnika bolo schválené delenie podľa vzorca, ktorý mal brať do úvahy rôzne parametre úloh, ktoré mesto a mestské časti vykonávajú. Ide o počet obyvateľov, školákov, dôchodcov, dĺžky ciest a chodníkov, o
ktoré sa jednotliví aktéri musia starať. A práve tu našiel spomínaný Ján Hrčka najväčšie nezrovnalosti, nespravodlivosti, a zároveň našiel aj neochotu spravodlivo veci usporiadať. To je už ale, našťastie, história.

Sme skoro rok po komunálnych voľbách. Karty sú nanovo rozdané, máme nové vedenie mesta a čuduj sa svete, keď sa chce, tak sa dá. Okrem toho, že sa pripravuje nový systémový prístup berúci do úvahy objektívne parametre, našla sa aj ochota kompenzovať straty mestským častiam už v tomto rozpočtovom roku. Vedenie mesta sľúbilo a mestské zastupiteľstvo aj schválilo sumu zodpovedajúcu chýbajúcim financiám pre Karlovu Ves vo výške okolo 800 tisíc eur. Podmienkou je, že peniaze majú byť investované ako kapitálové investície do majetku v priamej správe mesta. Keďže za jednu z najväčších výziev tohto volebného obdobia považujeme riešenie parkovania, rozhodli sme sa použiť tieto zdroje výhradne na financovanie úloh, ktoré súvisia s plánovaným zavádzaním rezidenčného parkovania. V prvom rade je to zvýšenie kapacity existujúcich parkovísk od projektovej prípravy až po fázu realizácie. Sme presvedčení, že bez súčasného budovania nových parkovacích miest sa u nás parkovacia politika zavádzať nedá.

 

Peter Lenč

nezávislý poslanec