Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Quo vadis BVS?

Odkiaľ, vďaka čomu alebo komu a kam kráča Bratislavská vodárenská spoločnosť

Volám sa Miloslav Hrádek a už tretí rok som kontrolórom Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Niektorí si ma môžete pamätať ako riaditeľa organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, ktoré som riadil 15 rokov. Poslanecký klub NAŠA BRATISLAVA ma nominoval do dočasného krízového manažmentu v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

Bratislavské mestské zastupiteľstvo zvolilo okrem mňa do predstavenstva BVS ešte ďalších troch manažérov. V dôsledku „chybne“ napísanej pozvánky na valné zhromaždenie sa náš nástup oddialil o viac ako jeden mesiac. Počas tejto doby sa zmenili niektoré osoby na funkčných postoch v BVS a v Infra Services, a.s. – dcérskej spoločnosti, ktorá je hlavným dodávateľom služieb do BVS. Nebudem komentovať, či to bol zámer alebo náhoda, keďže by išlo iba o moje dohady. Mám záujem sa držať v prvom rade faktov.

Možno ste zachytili kauzu okolo vlastníctva Infra Services – dcérskej spoločnosti BVS. Pre mňa je v tejto súvislosti zarážajúce najmä to, že zmluva medzi týmito dvoma spoločnosťami bola dlho utajovaná. Dokonca aj pred zamestnancami, ktorí mali priamo zadávať a kontrolovať práce. Niektorí mali šťastie a dostali aspoň jednu skopírovanú stranu alebo pol strany, aby vedeli, aké sumy z cenníka majú vpisovať do objednávok. Ako však prebiehala kontrola doručených faktúr, keď  zmluvu mali k dispozícii len členovia predstavenstva, je pre mňa ako kontrolóra nepochopiteľná a absurdná vec. Ľady sa však prelomili a super utajovanú zmluvu okrem nás dostala aj dozorná rada BVS, naši právnici, niektorí podriadení zamestnanci a dokonca aj hlavný akcionár mesto Bratislava.

Náš nástup do firmy nebol pochopiteľne sprevádzaný vľúdnosťou a dodnes sa pomerne ťažko dostávame k relevantným informáciám. Situácia si vyžiadala oveľa väčšiu časovú náročnosť ako sa pôvodne očakávalo. Prvá úloha, ktorá nás čakala na stole, bola „jóbovka“ od našich predchodcov, že musíme čo najskôr schváliť a predložiť na ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) žiadosť o navýšenie ceny vody a stočného. Navrhovali optimálne navýšenie tak o cca 12 mil. eur ročne, aby bolo z čoho sanovať investičný dlh na infraštruktúre v objeme cca 250 mil. eur a dlh na rozvoji infraštruktúry ďalších cca 250 mil. eur. Samozrejme, že sme sa proti tomu ohradili. Ak niekto za posledných cca 6 rokov žiadosť o zvýšenie vodného a stočného nepodal, prečo by to mal urobiť práve dočasný krízový manažment, ktorého úlohou bolo firmu najmä stabilizovať a získať čo najviac informácií pre akcionárov.

Okrem toho sme postupne začali zisťovať, že BVS-ka má skryté rezervy nielen v prezamestnanosti, ale mnohé obchody mohli byť uzatvorené v minulosti za výhodnejších podmienok práve pre BVS. Identifikoval som napríklad v konkrétnom prípade nehospodárnosť na úrovni predraženia o skoro 300% v prípade jednej bežne dostupnej služby. Alebo si predstavte, že cca 70 zamestnancov má pridelené služobné autá aj na súkromné účely a nemusia si ani len písať kilometre, pretože sa im kilometre rátajú na základe paušálu. O všetkých zisteniach sme, samozrejme, na pravidelnej báze informovali a stále informujeme vedenie mesta Bratislava. Som veľmi rád, že pán primátor Vallo zaujal ku zvyšovaniu ceny vodného a stočného postoj, že pokiaľ nebude BVS „riadne hospodáriť“, je zvyšovanie vodného a stočného, ktoré by mali zaplatiť najmä obyvatelia, neprijateľné.

Mám záujem podať objektívne svedectvo o stave tejto, pre naše mesto tak významnej spoločnosti, preto nechcem zostať iba v kritickom tóne. Prešiel som si osobne niektoré prevádzky ako Ústrednú čističku odpadových vôd vo Vrakuni alebo Vodné zdroje na Sihoti a môžem skonštatovať, že som stretol obetavých ľudí – skutočných vodárov, niektorí prežili v BVS celý svoj pracovný život. Práve oni sú okrem vody tým najväčším bohatstvom, ktoré firma má. O to smutnejšie je, keď zistíte, že majú na hodinu omnoho nižšiu mzdu ako majú napríklad brigádnici vo Vodárenskom múzeu počas letných prázdnin.

Čo povedať na záver? Nastupujúcemu vedeniu spoločnosti BVS budem držať palce, aby sa im podarilo  dotiahnuť očistný proces, ktorý sme začali. Želám si, aby dostali spoločnosť do dobrej kondície, aby mohli s čistým svedomím predstúpiť pred odberateľov tejto cennej tekutiny.

 

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.