Spravodlivosť, milosrdenstvo, pravda?

Hazardné hry alebo stávky nie sú samy osebe v rozpore so spravodlivosťou. Stávajú sa morálne neprípustnými, keď zbavujú človeka toho, čo mu je potrebné na uspokojenie jeho potrieb a potrieb iných. Stávky a hazardné hry sú nemorálne a nebezpečné vtedy, keď nimi hráč ohrozuje svoju hmotnú existenciu. Ešte horšie sú v prípade, keď nimi ohrozuje životné potreby druhých ľudí, najmä tých, ktorí sú mu zverení. Z morálneho hľadiska je nanajvýš pochybné, ak niekto vsadí do hazardných hier vysoké finančné čiastky, zatiaľ čo jeho blízkym chýbajú najnutnejšie životné potreby.

Ako to teda bolo s petíciou proti hazardu v Bratislave ?

 • text petície ktorý podpísalo 136 139 obyvateľov Bratislavy ,
 • petičnému výboru sa podarilo vyzbierať 136 139 podpisov Bratislavčanov na 8 018 hárkoch,
 • hárky s podpismi výbor na bratislavský magistrát odovzdal 29. júna 2016 na poslednom mestskom zastupiteľstve pred letnými prázdninami,
 • z neznámych príčin zmizlo z budovy magistrátu 3 039 hárkov z 8 018 hárkov odovzdanej petície,
 • v súvislosti so zmiznutím petičných hárkov hlavné mesto 19.8 2016 podalo na Generálnu prokuratúru SR Bratislava trestné oznámenie na neznámeho páchateľa,
 • Krajská prokuratúra Bratislava uviedla, že sťažnosť prokurátor zamietol, pretože nebola dôvodná,
 • prvé hlasovanie o VZN o hazarde prebehlo dňa 17.2.2017 a podporilo ho 24 z 41 prítomných poslancov,
 • na druhý pokus dňa 30.3.2017 bolo VZN o zákaze hazardu v Bratislave prijaté a nadobudlo účinnosť 1.5.2017,
 • dňa 15.5.2017 bol na magistrát doručený protest Krajskej prokuratúry v Bratislave, ktorým namietala rozpor VZN so všeobecne záväznými predpismi,
 • poslanci protestu nevyhoveli a tá podala žalobu na Krajský súd,
 • ten argumentácii prokuratúry vyhovel a 7.6.2017 rozhodol o nesúlade predmetného VZN so zákonom,
 • koncom augusta tohto roka prišla na Najvyšší súd kasačná sťažnosť, ktorou magistrát napadol uznesenie krajského súdu.

Toto je faktografia, ktorá vyvoláva množstvo otázok.

Je potrebný zákaz hazardu? Mysleli to všetci členovia petičného výboru vážne?
Je primátor kompetentný zastávať svoju pozíciu? Alebo to bola zasa len hra na voličov?
Čo je v tomto prípade pravda?
Kde sa nachádza spravodlivosť?
A poznáme milosrdenstvo?

Jedno je však isté – 136 139 podpisov je dostatočne silne vyjadrená vôľa obyvateľov Bratislavy.
Hazard by z Bratislavských ulíc v presne citovanom vymedzení mal byť odstránený, aby ľudia nemali toľko pokušenia prepadnúť novodobému otroctvu, a to závislosti na hazarde.


Peter Magát
aktivista iniciatívy Naša Bratislava, nezávislý kandidát na poslanca