Štyri roky s vami

Pred štyrmi rokmi som sa rozhodol kandidovať do miestneho zastupiteľstva. Viedla ma k tomu nespokojnosť s riadením Karlovej Vsi, so zhoršujúcou sa kvalitou v mnohých oblastiach života obce.

Ako občan som vtedy vnímal nekompetentnosť, neodbornosť, ale predovšetkým aroganciu moci, ktorú som spoznal najviac pri kauze futbalového ihriska. Veľkým sklamaním bolo pre mňa aj zistenie, že Karlovu Ves riadia a rozhodujú o nej politické strany a na nich napojené rozličné skupiny so svojimi záujmami. Tieto záujmy boli často v príkrom rozpore so záujmami občanov Karlovej Vsi. Koaličné kandidátky politických strán sa, bohužiaľ, netvoria na základe odbornosti a potrieb, ale len na základe počtov pridelených jednotlivým stranám.

Po všetkých týchto skúsenostiach, zisteniach a úvahách ma oslovil projekt občianskej iniciatívy Naša Bratislava. Skupina aktívnych občanov Karlovej Vsi sa rozhodla ponúknuť k takto riadenej komunálnej politike alternatívu. Vytvorila do komunálnych volieb kandidačnú listinu tvorenú nezávislými ľuďmi, vašimi susedmi, ktorí nielen žijú v Karlovej Vsi, ale aj žijú Karlovou Vsou, jej problémami, potrebami a hľadaním možností, ako zlepšiť kvalitu života. Bolo mi cťou s týmito ľuďmi spolupracovať štyri roky.

Počas tohto obdobia sme museli veľakrát dlhé hodiny debatovať a hľadať schodné a dobré riešenia. Každý z nás mal svoje priority a potrebný konsenzus sa hľadal neraz dlho a ťažko. Dnes je aj čas hodnotenia. Je samozrejmé, že všetci nie sme a nemôžeme byť so všetkým spokojní. Vedeli by sme si predstaviť viac. Avšak bolo dôležité pochopiť, že samosprávy vrátane Karlovej Vsi sú dlhodobo nančne poddimenzované. Ak k tomu prirátame stav budov, ktoré obec zdedila od štátu, len ťažko sa dali realizovať všetky naše, ale aj vaše plány. Napriek tomu sa domnievam, že uplynulé štyri roky boli pre Karlovu Ves úspešné. Podaril sa donedávna u nás nevídaný úkaz s jasnou väčšinou nezávislých poslancov v zastupiteľstve. Na základe mnohých osobných stretnutí s vami si dovolím tvrdiť, že sa daný projekt osvedčil a ukázal, že je dobré a správne, ak mestskú časť riadia a rozhodujú o nej ľudia, ktorým záleží nielen na tom kde, ale aj ako žijú a môžu sa bez obáv rozhodovať podľa svojho svedomia.


Richard Savčinský
nezávislý kandidát na poslanca