Tri groše

S nimi hospodáril kopáč v rozprávke. Sumu proporcionálne delil na spotrebu, investície a starostlivosť o predchádzajúcu generáciu. Predbehol súčasnú spoločnosť. Nemyslím jednotlivé rodiny, ale štát. Ten v starostlivosti o mladú generáciu, seniorov, či inak odkázané osoby neprimerane šetrí. Platy sociálnych pracovníkov, učiteľov, vychovávateľov a zdravotného personálu sú toho dôkazom. Štát preferuje zariadenia kasárenského typu. Viacposteľové spálne, spoločné stravovanie a svet ohraničený vrátnicou…

Aj odkázaný človek je predovšetkým ľudská bytosť a má nielen telesné potreby. Prirodzeným ľudským prostredím je rodina. Preto má byť starostlivosť o seniorov predovšetkým v ich obydlí. Ak už to nie je možné, tak v zariadeniach rodinného charakteru. Že je to hudba budúcnosti? Opak je pravdou.

Oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu umožnilo poslancom v minulom roku navštíviť viacero zariadení pre seniorov v Bratislave aj širšom okolí. A tak sme na vlastné oči mohli vidieť, že neďaleko v Rakúsku spomínané zariadenia jestvujú. Majú 80 až 100 klientov. Ich „rodinnosť“ tkvie v organizácií a vzájomných vzťahoch. Zariadenie je rozdelené do autonómnych
„domácností“ po 15 až 20 klientov. Každá má vlastnú kuchyňu, jedáleň a spoločné priestory. Personál s dobrovoľnou pomocou klientov pripravuje denne čerstvú stravu. Päť domácností = päť druhov čerstvých jedál na výber denne! Ubytovanie je v jedno alebo dvojlôžkových spálňach s príslušenstvom. Starostlivosť je 24-hodinová vrátane základných zdravotných úkonov. Zariadenia majú voľne prístupnú „komerčnú zónu“. Kaviareň, kaderníctvo, lekáreň, ambulancie alebo iné služby. Príjmy za nájom priestorov sa podieľajú na nancovaní zariadenia.

Zariadenie v Karlovej Vsi má byť presne takéto. Areál bývalej škôlky na Borskej ulici je ideálnou lokalitou. Prerobenie schátranej budovy je nevhodné. Je to ako prerábať starú nepojazdnú tatrovku na autobus MHD.

Budovu treba strhnúť a vybudovať účelové zariadenie pre seniorov. Bude potrebné nájsť peniaze a prekonať mnohé ďalšie prekážky. Tou prvou a bezprostrednou je súčasný primátor. O odstránení stavby nechce ani počuť (budova je vo vlastníctve hlavného mesta).

V novembrových voľbách zvolíme, hádam, citlivejšieho primátora!


Rudolf Rosina
nezávislý poslanec