Úvodník časopisu Naša Karlova Ves – Október 2018

Vážení Karlovešťania, milí čitatelia,

posledné štyri roky mi dovolili nahliadnuť do mnohých karloveských zákutí, ktoré bežnému oku zostávajú skryté. Umožnili mi vniknúť do niektorých spletitých vzťahov medzi ľuďmi, medzi ľuďmi a úradmi a pochopiť mnohé bolesti obyvateľov našej časti Bratislavy. Aj také, ktoré väčšinou povrchnému pohľadu ujdú. Nepochybne je to stále len zlomok nášho spoločného domova, ktorý nech je, aký je, je náš a želáme si, aby bol útulný a prívetivý k nám domácim a aj k našim hosťom.

O väčšinu svojho životného komfortu a vyriešenie svojich starostí sa musí postarať každý sám. Avšak veľkú zodpovednosť za všeobecnú atmosféru a riešenie spoločenských problémov má okrem štátnej správy aj samospráva. Je veľmi zlé, ak má občan trvalý skľučujúci pocit, že je zabudnutý, bezvýznamný, podvádzaný alebo okrádaný. Aj preto sme pred štyrmi rokmi začali u nás budovať rozumnú, otvorenú a spravodlivú samosprávu, užitočnú pre svojich občanov. Kormidlo, ktoré ste nám zverili, sme rozhodne uchopili a otočili. V Karlovej Vsi začali platiť prísne pravidlá. Svoju činnosť sme podriadili ohľaduplnosti k ľuďom a k prírode.

Dobre vieme, že na tejto ceste je ešte mnoho práce a mnoho prekážok. Preto som nedávno prevzala potvrdenie o registrácii mojej opätovnej kandidatúry na starostku a potvrdenie o registrácii na kandidátku na mestskú poslankyňu za Karlovu Ves. Teší a povzbudzuje ma, že bremeno náročných povinností sú spolu so mnou na svoje plecia ochotní prijať aj ďalší inšpiratívni ľudia, ktorí pre nás všetkých už dnes odvádzajú kus roboty. Nevyužili sme pohodlnú stranícku skratku, ale rozhodli sme sa prejsť poctivo celou cestou, a teda každý z nás si musel vyzbierať podpornú petíciu. Každému, kto nás podporil svojím podpisom, aj touto cestou opäť veľmi ďakujem.

O pár týždňov nám za naše pôsobenie vystavíte vysvedčenie a zároveň poveríte niekoho z kandidátov – či na starostu, či na poslancov – na ďalšie štyri roky svojím zastupovaním.
Tu musím podčiarknuť dôležitosť voľby zástupcov Karlovej Vsi do zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Keďže máme len troch zo štyridsiatich piatich poslancov, je nesmierne dôležité, či tam pošleme niekoho, kto opakovane zlyhal v najdôležitejších rozhodnutiach alebo niekoho, na koho sa môžeme spoľahnúť aj v ťažkých chvíľach. Tých je a vždy bude neúrekom.

O každé miesto v samospráve sa samozrejme uchádzajú aj politické strany. Pod svojimi značkami vysielajú do komunálnej politiky ľuďom často neznámych politických nominantov. Myslím si, že strany by nemali prenášať svoj politický boj a dohody na komunálnu úroveň. Za štyri roky svojho pôsobenia ako nezávislej starostky a poslankyne hlavného mesta som sa presvedčila, že zákulisné dohody strán príliš často sledujú záujmy úzkych skupín a v konečnom dôsledku na ne dopláca každý občan. O to som radšej, že sa mojim spolukandidátom podarilo vyzbierať dostatok podpisov pod svoju kandidatúru a môžu sa uchádzať spolu so mnou o vašu dôveru ako slobodní ľudia. V tomto vydaní vám ich chceme predstaviť.

Čoskoro sa stretneme pri volebných urnách. Je stále dosť času dobre si premyslieť a overiť, komu dáme svoj hlas. Nepremárnime ho.

S úctou


Dana Čahojová
starostka Karlovej Vsi