V krajine, kde si investor nájde cestu aj bez cesty

Ťažké mraky nad Slnečným údolím

Asi 700 metrov od Vodárenskej záhrady nad Devínskou cestou sa nachádza málo známe príkre údolíčko. Našiel si ho pred necelým storočím slovenský kňaz a politik Ferdiš Juriga a na vyvýšenom mieste si postavil letné sídlo, ktoré nazval Jurigradom. Jurigrad pripomína aj názov zastávky autobusu na Devínskej ceste.

Jurigrad už nenájdete, ale donedávna v tomto údolí spokojne a pokojne nažívalo zopár obyvateľov vo svojich domovoch. Potom prišiel niekto, skúpil, čo sa dalo a idylka skončila. Údolie nazval Slnečným a rozbehol úplne nový príbeh. Tento je ale bez romantiky, zato plný napätia, úkladov a zloby.

Pôvodným obyvateľom žijúcim tu niekoľko generácií nový sused najskôr ukázal peknú tvár. Ale to netrvalo dlho. Len dovtedy, kým nezistil, že si budú brániť svoj domov. Hlavným problémom je, že najskôr tesne pri Devínskej ceste postavil bytový dom. Touto stavbou definitívne znemožnil dopravné napojenie zvyšku údolia a aj svojich vlastných projektov na Devínsku cestu. Vzápätí sa rozhodol postaviť v strmom údolíčku niekoľko ďalších bytových domov s desiatkami bytov. Náš karloveský stavebný úrad správne trvá na vyriešení dopravného napojenia na Devínsku cestu. Veď aj laik dnes vie, že taká rozsiahla stavba pritiahne stovky áut. A na miesto dnešnej strmej cesty sa už nezmestí ani chodník pre chodcov.

Nahnevaný investor sa po márnych pokusoch obrátil na okresný úrad. Nastal dramatický zvrat. Okresný úrad celý prípad odobral nášmu úradu – vraj pre komplikované miestne podmienky. Oddelil stavby od dopravného pripojenia. To sa vraj vyrieši samostatne. Bytové stavby umiestnil, a teda fakticky už nič nebráni v ceste ich povoleniu.

Zúfalí pôvodní obyvatelia sa bránia z posledných síl. Stavebník im nato postavil do jedinej prístupovej cesty prekážku, a tým ich odrezal od sveta. Ozývajú sa už aj znepokojení obyvatelia hotovej stavby pri Devínskej ceste. Tým poslal oznámenie, že vlastní vodovodné prípojky a že ich odpojí od vody. Karloveský úrad zaťažuje obvineniami a súdnymi ťahanicami.

Slnečné údolie sa zmenilo na bojové pole. Tak, ako na mnohých miestach v Bratislave. Na jednej strane obyvatelia, ktorí nechcú nič iné, len to, čo im náleží, jeden slušný úrad, ktorý trvá na dodržiavaní zákonov a na druhej strane arogantný investor, ktorý si vyšliape chodník až nahor a vybaví si aj nevybaviteľné.

Tento príbeh je smutný, ale skončí až vtedy, keď poriadni ľudia, poriadni úradníci a poriadni politici rezignujú. Dúfam, že sa to nestane. Nám zatiaľ ostáva o týchto veciach nahlas hovoriť, písať a protestovať.


Peter Buzáš
nezávislý poslanec