Som najdlhšie slúžiacim karloveským poslancom. Je to vďaka dôvere, ktorú som opakovane od občanov získal. Vážim si tento mandát. Snažím sa pracovať tak, aby som sa mohol s čistým svedomím pozrieť komukoľvek do očí, keď ho stretnem na ulici, v parku, v škole, v obchode, či na ihrisku.

V Karlovej Vsi žijem so svojou rodinou a mám to tu naozaj rád. Preto mi záleží na tom, aká Karlova Ves je a aká bude. Či bude čistá, upravená, bezpečná, zelená, fungujúca, priateľská, otvorená, zdravá, sociálna i solidárna. Chcem, aby Karlova Ves bola dobrým a pekným miestom pre život.

Dobre poznám aj problémy Karlovej Vsi a jej obyvateľov. Snažím sa pomôcť hľadaním ich riešení. Nesľubujem vzdušné zámky ani zázraky na počkanie. Viem, že na riešenie mnohých problémov potrebujeme čas, energiu a v neposlednom rade aj dostatok financií.

V občianskej iniciatíve Naša Bratislava sa stretla pestrá skupina ľudí od ochranárov, občianskych aktivistov až po odborníkov z rôznych oblastí. Nie sú spojení žiadnou straníckou ideológiou, ale spája ich spoločný a úprimný záujem o Karlovu Ves. Možno sa niekedy spoločné rozhodnutie rodí dlhšie, lebo diskusia je živá a kompromis sa hľadá ťažšie. Ale v uplynulých 4 rokoch sme dokázali, že sa to dá. Postupne, krok za krokom meníme Karlovu Ves.

Chceme dokončiť začaté a pokračovať v nových zámeroch a aktivitách. Máme na to skúsenosti a schopnosti a sme otvorení na spoluprácu so všetkými, ktorým Karlova Ves úprimne leží na srdci.