Dovtedy sa s krčahom chodí po vodu, kým sa nerozbije

Dovtedy skúšali politické strany vašu trpezlivosť, milí Karlovešťania, kým sa ich predstavitelia v našej mestskej časti nezobudili do rána 16. novembra minulého roka. Do rána po komunálnych voľbách, v ktorých fialová koalícia prehrala voľby a opustila nielen zastupiteľstvo v Karlovej Vsi, ale aj karloveský úrad.

Dôveru ste dali skupine nezávislých poslancov, úprimných, možno trochu naivných lokálnych politikov. Nespája nás ideológia, ktorú by sme mohli pod rúškom rozumnej dohody zradiť. Nespája nás strana, organizácia s konštrukciou lojality krytej zmluvou o spoločnom postupe poslaneckého klubu, z ktorého by nás mohla stranícka klika za trest vylúčiť. Ale čo je najdôležitejšie, nespája nás dlh sponzorom, ani hrozba vysokej pôžičky, ktorá by nás nútila k vytvoreniu verejnej správy s vedľajším finančným profitom a s ručením veľmi, veľmi obmedzeným. Sme skupina rôznych ľudí, ktorých spája dohoda, vždy konkrétna dohoda na konkrétnom riešení konkrétneho problému. Spája nás záujem o dobrú a otvorenú správu v našej mestskej časti. Spájajú nás každého iné a predsa minimálne podobné skúsenosti občianskych aktivistov. Spája nás túžba môcť v zmysle zákonov platných v našej krajine a kompetencií nimi určených riešiť problémy mestskej časti zodpovedne k jej obyvateľom. Spája nás túžba spravovať mestskú časť racionálne a efektívne ako vlastnú domácnosť. Spája nás aj spoločná a predsa túžba každého z nás, mať právo na názor. Spája nás spoločná ambícia obstáť, naplniť vaše očakávania. Chceme dokončiť začaté územné plány zón Dlhých dielov, Starých gruntov, Karloveskej zátoky a ďalších, chceme podrobnejšie regulovať územným plánom danú podobu zón v našej mestskej časti tak, aby súčasťou nášho života bol aj hlboký nádych a široký rozhľad. Chceme obstáť v súdnych sporoch, ktorými bez nášho vedomia a na náš spoločný účet zaťažila našu mestskú časť bývalá starostka. Chceme splniť osemročný sľub o „dostupnom“ zariadení pre seniorov v našej mestskej časti, ktorý bol tučným predvolebným medovým motúzom pretiahnutým bývalou starostkou popod nos seniorov. Chceme konečne dokončiť lodenicu, futbalové ihrisko zveriť karloveským futbalistom, podporiť miestne športové kluby a krúžky. Chceme vniesť poriadok, ponúknuť Karlovej Vsi transparentný a otvorený grantový program na podporu aktívnych Karlovešťanov. Chceme sa pokúsiť zriadiť vlastný podnik verejných služieb, aby sme ich mali lacnejšie a hlavne kvalitnejšie. Chceme skultúrniť naše karloveské kultúrne centrum. Chceme Vás našu mestskú časť zastupovať a presadzovať pri riešeniach a dopadoch riešení problémov mesta, župy, či štátu. Chceme spolupracovať so starostkou, úradom a jeho zamestnancami, aby výsledok bol príjemný, konštruktívny a pre Vás známy a zrozumiteľný. Chceme počuť váš názor na to, ako sa nám to darí. Príďte, píšte, foťte, zdieľajte. Nenechajte nás chodiť s krčahom po vodu, nenechajte nás skúšať vašu trpezlivosť.

Marcel Zajac – nezávislý poslanec