Za málo peňazí veľa muziky

Rozpočet Karlovej Vsi nebol ani v roku 2016 ku kultúre veľmi štedrý. S pridelenými 1,2% z celkového balíka nancií sa oddelenie kultúry miestneho úradu muselo riadne obracať, aby prinieslo väčšie množstvo akcií, kvalitné programy a nové formáty pre všetky vekové kategórie.

15102081_10211146098392105_1354138075_o

Do roku 2015 chýbala v našej mestskej časti kultúrna koncepcia, ktorá by odrážala potreby a záujmy všetkých Karlovešťanov. Dramaturgia podujatí v Karloveskom centre kultúry, v miestnej knižnici i vonku na uliciach bola postavená najmä na tradičných masových akciách a obvyklej zábave (karneval, ples, MDŽ, Deň matiek, majáles, MDD, hody, Mikuláš, Silvester, Čaj o piatej). Mladej a strednej generácii chýbali kva- litné kultúrne podujatia. Pre školy nebola vypracovaná ponuka výchovných programov zameraných na problémové oblasti. Aktívni ľudia zapojení v občianskych združeniach a spolkoch pociťovali absenciu záujmu a spolupráce. Naše kultúrne stánky – dom kultúry a knižnica boli následkom nezodpovedného hospodárenia mestskej časti v nevyhovujúcom technickom stave – dá sa povedať, že až za hranicou bezpečnosti. Nízke alebo žiadne prenájmy, rozdielne typy zmlúv, bezplatné poskytovanie kultúrneho domu bez akýchkoľvek pravidiel, a teda doplácanie z obecného rozpočtu najmä na energie, spôsobovalo netransparentnosť vo verejných nanciách a chaos v nastavovaní akýchkoľvek spoluprác. V Karlovej Vsi a na Dlhých dieloch však žije množstvo ľudí rôzneho veku, s rôznymi záujmami. Volali sme po zmene.

Za rok sa podarilo nemožné

Počas minulého školského roka sa v kultúrnom dome rozbehol okrem krúžkov, kurzov, táborov, tvorivých dielní a workshopov aj Filmový klub Kamel pre rodiny s deťmi, Filmový klub Kamel – večerné premietania, Hudobný klub Kamel – hudobné koncerty rôznych žánrov, Nedeľné roz- právky, Karloveská tančiareň.

Medzi sezónne akcie patrí bohatá ponuka výchovných programov pre školy a škôlky v spolupráci s rôznymi divadlami, štátnym konzervatóriom, Asociáciou slovenských lmových klubov, Hudobným centrom. Kultúrny dom priniesol pre Karlovešťanov po prvýkrát Noc divadiel, divadelné festivaly Puberťák a LANOFEST, Seniorfest, Zimný festival tanca, Svetový deň cirkusu, súťaž garážových kapiel. Konajú sa tu stretnutia jubilantov, je tu živo aj na MDŽ, Deň matiek, MDD, na Mikuláša, v novej koncepcii zažijete aj Vianočné a Jarné trhy spojené s burzou kníh.

Svojich fanúšikov si získali aj knižné búdky osadené na 7 miestach v Karlovej Vsi a na Dlhých dieloch.

Oddelenie kultúry hľadá nancie aj mimo rozpočtu mestskej časti. Aktívne sa uchádza o granty a dotácie z verejného aj súkromného sektora (BSK, Poštová banka, Nadácia ZSE). Vstupné na kultúrne podujatia môžu študenti hradiť kultúrnymi poukazmi s podporou ministerstva kultúry.

12182992_988845941174815_5785706239901531466_oTradičný majáles, hody a bohaté kultúrne a športové leto

Karloveský majáles zahájil množstvo podujatí pod holým nebom. Tanečné, hudobné a športové vystúpenia oživila Komunitná ulička, v ktorej sa prezentovali karloveské kluby, školy, občianske združenia či miestni predajcovia. Mimoriadnemu záujmu sa tešila prehliadka novej techniky, s ktorou pracovníci miestneho úradu čistia a kosia Karlovu Ves. Počas hodov sme v Líščom údolí mohli nazrieť aj do života stredovekých rytierov, prvýkrát sme sa stretli aj s programom miestnej knižnice. V stane mestskej časti ste sa mohli porozprávať s vedúcimi oddelení miestneho úradu a poslancami. Ďalšou novinkou bola Karloveská hodová zábava v kultúrnom dome. Myslím si, že po malých úpravách by sa mohla stať veľkým lákadlom pre mladých i starších.

Zaujímavé akcie sa konali počas celého leta. Karlovešťania boli pozvaní na desiatky podujatí – v Líščom údolí prebiehalo veľmi úspešné piatkové letné kino a letná čitáreň s autogramiádou, v Botanickej záhrade hudobné koncerty pre fajnšmekrov. Vo Vodárenskej záhrade sme si každý týždeň od pondelka do štvrtka mohli zašportovať. Pre rodiny s deťmi boli pripravené pondelkové rozprávky spojené s kreatívnymi dielňami.

Široká a pestrá ponuka programov si vyžiadala opravy

Karloveské centrum kultúry po náročnej sezóne prešlo v lete kompletnou rekonštrukciou elektroinštalácie. To zabezpečilo nielen lepší svetelný a zvukový zážitok, ale hlavne bezpečnosť návštevníkov. Vymaľovali sa vnútorné priestory a čiastočne vymenili okná.

Okolie kultúrneho domu upravovali dobrovoľníci počas celoslovenskej dobrovoľníckej akcie Naše mesto i počas happeningov v spolupráci s miestnymi školami, občianskymi združeniami, Nadáciou Pontis a Bratislavským dobrovoľníckym centrom. Prevažne mladí ľudia tu čistili okolie, vysadili kvety, vymaľovali budovu zvonka. Nadviazali tak na odkaz našich predchodcov, ktorí vlastnoručne pomáhali budovať tento kultúrny stánok pred 60 rokmi. V okolí budovy vzniká nová oddychová zóna Kamel primárne určená pre sprievodné a komunitné projekty kultúrneho domu a karloveských občianskych združení.

V knižnici sa čiastočne odstránilo zatekanie, vymenili prasknuté sklené konštrukcie, vnútorné osvetlenie a elektrické rozvody. Karlova Ves ju má v prenájme od hlavného mesta, a je isté, že by si zaslúžila ešte viac našej pozornosti.

Máme sa na čo tešiť

Naše oddelenie kultúry má mnohé smelé nápady a kreatívnych ľudí. Počúvajú pripomienky návštevníkov podujatí a zahŕňajú ich do svojich plánov. Cieľom je samozrejme vyššia spokojnosť a návštevnosť akcií. Túto sezónu pre Karlovešťanov pribudnú vernisáže, happeningy, multižánrové festivaly, literárno-hudobné večery, krsty kníh, tvorivé dielne a mnohé iné.

Srdečne vás pozývam.

Lívia Poláchová
nezávislá poslankyňa