Dvakrát meraj a raz strihaj

Toto slovenské porekadlo poukazuje na skutočnosť, že dôležité rozhodnutia si treba poriadne premyslieť.

Jedným z dôležitých rozhodnutí v živote je nechať sa zastupovať, splnomocniť niekoho, aby konal v našom mene. Zástupcu si môžeme zvoliť na rozličné právne i občianske úkony. Od jednoduchého splnomocnenia na preberanie pošty, cez poverenie disponovať bankovými účtami, až po zastupovanie pri sobáši. Dôležitá je osoba, ktorá nás zastupuje. Zastupovaním poverujeme niekoho z rodiny, blízkych známych alebo ľudí, ktorých nám dôveryhodné osoby odporučili. Svoj majetok, budúcnosť alebo vlastnú existenciu predsa nechceme zveriť do rúk neodborníkom alebo dokonca podvodníkom!

Rovnako by sme sa mali správať pri voľbách. V našej krajine je zastupiteľská demokracia. To znamená, že ľudia si volia svojich zástupcov, ktorí ich zastupujú v rozhodovaní o veciach verejných a ktorí nakladajú s obecnými peniazmi. Možno si to celkom neuvedomujeme, ale týmto ľuďom vkladáme do rúk svoje peniaze a časť svojej budúcnosti. Vo voľbách ich splnomocňujeme, aby nás zastupovali. Preto by sme ich mali vyberať rovnako pozorne ako v súkromnom živote.

Ak chceme byť zodpovední sami voči sebe, mali by sme si vyberať nie podľa nálepiek alebo sľubov, ale podľa ľudí. Podľa toho, čo robili a urobili, podľa toho, čo vám o nich povedia známi, ich susedia, jednoducho tí, s ktorými nádejní kandidáti prichádzajú denne do styku. Pamätajme na to, že voľbami sa to nekončí, ale začína. Pri správe vecí verejných musí byť celá obecná komunita jeden tím.


Rudolf Rosina
nezávislý kandidát na poslanca