Karlova Ves je dnes lepším miestom pre život

ČO SA PODARILO V ROKOCH 2015 – 2018

Štyri roky uplynuli od úspechu neformálneho občianskeho zoskupenia Naša Bratislava v komunálnych voľbách v Karlovej Vsi. Volebné obdobie končí, je čas urobiť bilanciu a zložiť účty. Konečné vysvedčenie nám vystavia občania – voliči v blížiacich sa komunálnych voľbách. Aká bola a aká je Karlova Ves dnes? V čom sa zmenila?

PREVZALI SME „POTEMKINOVU“ DEDINU
Na hodoch spievali hviezdy ako Helena Vondráčková alebo Elán, ale pred úbohým stavom ciest, chodníkov alebo zelene sa zatvárali oči. Budovali sa fontány bez riadneho prívodu vody, ale do škôl a škôlok zatekalo. Sľubovalo sa, že sa zastaví nová výstavba, ale účinné kroky sa neurobili a vyrástli viaceré kontroverzné stavby. Dôchodcom sa ukazovali pekné obrázky budúceho zariadenia, ale skončilo to len kreslením obrázkov. Chválilo sa účtovne vykázanými prebytkami hospodárenia, ale zamlčali sa miliónové súdne spory. Mohol by som ešte dlho pokračovať.

KONIEC FALOŠNEJ HRY
Komunálne voľby priniesli veľkú zmenu. Občania odmietli pokračovanie tejto falošnej hry. Dôveru získali občianski aktivisti, ochranári, nezávislé osobnosti. Pestré zloženie ľudí, ktorých spojil záujem zmeniť atmosféru v Karlovej Vsi, spravovať veci verejné inak, lepšie, otvorenejšie a spravodlivejšie. Úspech sme prijali s veľkým rešpektom. Od počiatku bolo jasné, že to vôbec nebude jednoduché. Problémy, ktoré sa pred novým vedením objavovali, sa delili na vážne a ešte vážnejšie. Väčšina z nich si vyžadovala takmer okamžitú pozornosť a hľadanie riešení.

ČO SA ZMENILO?
V prvom rade sme sa snažili zmeniť atmosféru a prístup k občanom. Úrad sa otvoril verejnosti, začal komunikovať. Zriadilo sa Centrum služieb občanom, obnovilo sa vydávanie o ciálnych novín Karlovej Vsi, zaviedla sa elektronická úradná tabuľa, kde sa všetko zverejňuje vrátane stavebného úradu, slúžime a pomáhame v bezplatnej právnej poradni. Vedenie mestskej časti sa neschováva pred občanmi, dvere máme otvorené, každý môže prísť so svojím problémom. Nevyhýbame sa ani komunikácii pri kritických situáciách, odpovedáme aj na ťažké otázky. Chodíme po uliciach Karlovej Vsi, žijeme v realite, vidíme veci priamo. Naše deti chodia do našich škôl, škôlok, hrajú sa na našich ihriskách, športoviskách. Nežijeme v bubline.

ČISTEJŠIA A ZELENŠIA
Vytvorili sme organizáciu Verejnoprospešné služby Karlovej Vsi. Máme vlastných ľudí a techniku, ktorí sa denne starajú o Karlovu Ves. Čistia, hrabú, kosia, orezávajú stromy, odhŕňajú sneh, vymieňajú piesok v pieskoviskách, zbierajú a odvážajú odpad, robia v teréne všetko, čo treba. Neplatíme externé rmy, ale chceme každé euro investovať do krajšej Karlovej Vsi. Myslím, že výsledky je už vidno. Iste, vždy sa dá robiť viac a lepšie, vždy sa niekde objaví nedostatok. Ale trend je správny.

ŽIADNA ŠKANDALÓZNA VÝSTAVBA
Veľkým úspechom je fakt, že napriek tomu, že v Bratislave opäť „zúri“ stavebný boom, tak Karlovu Ves sa nám podarilo uchrániť od nájazdu bagrov a žeriavov. V tomto období nevyrástla žiadna veľká škandalózna stavba. Karloveský stavebný úrad chráni verejný záujem a dôsledne dodržiava zákon. Nepovoľujú sa žiadne výnimky, žiaden developer nemá protekciu a nad žiadnym porušením pravidiel sa „neprižmúria“ oči. Vyhlásili sme stavebnú uzáveru Starých Gruntov a trvalo chránime Karloveskú zátoku pred developerskými záujmami. Nebola povolená žiadna nová bytová výstavba na Dlhých dieloch. Nepredávali sme žiadne obecné pozemky, aby sme nevytvárali priestor pre možnú budúcu výstavbu.

NAŠE VÝSLEDKY
Karlova Ves každoročne hospodári s miernym prebytkom. Nepredávali sme žiaden obecný majetok. Rekonštruovali sme budovy a telocvične všetkých troch karloveských škôl. Opravili sa budovy a zveľadili areály materských škôl novými hracími prvkami a úpravou povrchov. Modernizovala sa školská kuchyňa na Karloveskej 61. Pustili sme sa do komplexnej modernizácie školského bazéna. Obnovili sme spojovací mostík školských budov na Majerníkovej. Zabezpečili sme dostatok miest v materských školách pre karloveské deti. Začala sa výstavba novej karloveskej lodenice. Vybudovali sme nové športové a detské ihriská. Každý rok sme opravili väčšie a súvislé úseky ciest. Zrealizovali sme bezbariérové úpravy chodníkov. Odborne sa staráme o verejnú zeleň a pravidelne ju udržiavame. Odstraňujeme nelegálne bilbordy. Inštalujeme nové lavičky a vonkajšie prvky na pohybové aktivity. Zveľaďujeme dom kultúry, pribudlo letné kino v Líščom údolí a ďalšie kultúrne a spoločenské podujatia. Získali sme budovu a pozemok pre budúce sociálne zariadenie. Zlepšili sme opatrovateľskú službu a rozšírili činnosť denných centier pre seniorov. Zabezpečujeme rozvoz stravy pre sociálne odkázaných občanov.

ČO SA NEPODARILO?
Každý, kto niečo robí, robí aj chyby. My sme sa ich dopustili určite tiež. Nie sme dokonalí a ani nemáme patent na rozum. S niektorými problémami sme sa borili dlho, stáli nás veľa námahy, času i energie. Niekde sme napriek obrovskej snahe nedokázali s vecami pohnúť viac a lepšie. Niekde nám chýbali ľudia, niekde nancie, niekde kompetencie a niekde nám už nezostal čas. Ale dnes sme skúsenejší, dnes presne vieme, ako pokračovať a ako dokončiť započaté.

IDE TO AJ BEZ POLITICKÝCH A STRANÍCKYCH ŠARVÁTOK

Zoskupenie nezávislých kandidátov Naša Bratislava dokázalo prevziať zodpovednosť za Karlovu Ves a dokázalo riadiť mestskú časť tak, že výsledky sú dnes viditeľné vo všetkých oblastiach. Spolupráca v zastupiteľstve bola korektná, bez zbytočného politikárčenia a straníckych bojov. Na všetko nie sú rovnaké názory, ani by to nebolo prirodzené, ani zdravé. Aj v opozícii a oponentúre sa môžu zrodiť zaujímavé nápady a riešenia. Podporou nezávislých kandidátov Našej Bratislavy volíte kontinuitu, stabilitu a pokračovanie cesty, na ktorú sme sa vydali.


JUDr. Branislav Záhradník
nezávislý kandidát na poslanca