Vitajte na Veternicovej 20

Ako sa darí elokovanému pracovisku Spojenej školy sv. Františka z Assisi

Prvého septembra 2018 začal tretí školský rok, kedy karloveská cirkevná škola privíta žiakov 1. až 3. ročníka ZŠ vo zverených priestoroch na Veternicovej 20. Do 11 tried na Veternicovú nastúpi 248 detí. Časť z nich priviedli rodičia do našej školy ako svoje prvé dieťa, ďalší už majú na našej škole súrodencov.

Ako vyzeral náš život na Veternicovej 20 v prvých dvoch rokoch? Dobrodružne. V apríli 2016 sa do 1. ročníka ZŠ Spojenej školy sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi zapísalo 140 detí. Do budovy na Karloveskej 32 sme mohli prijať maximálne 2 x 25 detí, pričom viac ako 60 zo zapísaných detí už u nás malo súrodenca. S ťažkým srdcom sme sa chystali neprijať väčšinu detí – z kapacitných dôvodov.

V tých mesiacoch vrcholila snaha Miestneho úradu v Karlovej Vsi riešiť existenčné problémy obecnej školy ZŠ Veternicová. Vedenie školy spolu s aktivistami z radov rodičov prekvapujúco odmietlo návrh na zachovanie ZŠ Veternicová ako elokovaného pracoviska najbližšej školy – ZŠ Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici. Tak bola obecná škola ZŠ Veternicová zrušená a školská budova na Veternicovej zostala bez užívateľa. Logickým dôsledkom tohto vývoja bola naša snaha vziať do správy a užívania školskú budovu na Veternicovej. Neboli sme na to pripravení – ani vedenie školy, ani rodičia zapísaných detí na našu školu. Nikto nečakal, že by sa deti zapísané na cirkevnú karloveskú školu mohli od septembra učiť na Veternicovej. V rekordnom čase, počas leta, sme museli zvládnuť zaradenie elokovaného pracoviska Veternicová 20 ako súčasť Spojenej školy sv. Františka z Assisi. Na samotnú prípravu priestorov vnútri školy sme mali iba tri dni.

Nikto neľutoval námahu ani osobnú obetu. Uprednostnenie spoločného dobra pred individuálnymi záujmami posilnilo komunitu rodičov a zamestnancov školy. Prejavilo sa to na účasti rodičov na akciách školy, no najmä na brigádach a všemožnej podpore školy, ktorú rodičia našich žiakov považujú za vec spoločného záujmu a starostlivosti.

Školský areál na Veternicovej je ideálny pre menšie deti – pre prvý stupeň ZŠ. Všetko majú bezpečne dostupné pod jednou strechou v tichom prostredí. Hoci sme dostali do správy pomerne novú školskú budovu, museli sme za dva roky odviesť obrovské množstvo práce: odstrániť zatekanie do budovy, opraviť nefunkčné toalety, vybaviť triedy efektívnym tienením pred horúcim slnkom, odstrániť plesne a vymaľovať viacero priestorov. Jedna trieda je dva roky nepoužívaná a umelo vysúšaná, pretože bola dlhodobým zdrojom vlhkosti a plesní. Investovali sme aj do infraštruktúry – vybavili všetky triedy počítačmi a dataprojektormi, zriadili novú PC učebňu. Zaviedli sme profesionálny vysokorýchlostný internet s wifi pokrytím, pretože celá škola efektívne využíva elektronickú triednu knihu, žiacku knižku a ďalšie nástroje na okamžitú komunikáciu pre žiakov, rodičov i zamestnancov školy.

S pomocou rodičov sme revitalizovali aj školský areál – opravili ploty, vyčistili okolie, osadili nové hracie prvky. Naša lozo a je jednoduchá – škola je dobré miesto pre život a rast detí a mládeže a má potenciál slúžiť všetkým obyvateľom – jej areál je, podobne ako na Karloveskej 32, denne navštevovaný verejnosťou.

Vytrvalým upratovaním, zveľaďovaním a priateľským prístupom k návštevníkom sme prakticky eliminovali vandalizmus na Karloveskej 32. Na Veternicovej sa ešte, žiaľ, občas vyskytnú asociálne prejavy ľudí, ktorí nepochopili, že sú vítaní ako priatelia, ak si chcú zašportovať, oddýchnuť alebo len tak pobudnúť v kultúrnom, čistom a bezpečnom prostredí školského areálu. Našťastie, vítaných návštevníkov je čoraz viac – i dnes, keď dopisujem tento text, za oknami riaditeľne počujem odrazy lopty, priateľskú vravu ľudí, vnímam to jednoduché dobro a pokoj a som vďačný, že toho môžem byť súčasťou.


Ján Horecký
nezávislý poslanec