Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Bratislava – Little Big City Nahlas

Bratislava niekoľko storočí žila a rástla bez priameho zásahu vojnou. Aj preto sa na čas stala korunovačným mestom Rakúsko-Uhorskej monarchie. Výrazným impulzom rozvoja bol vznik demokratickej ČSR, ktorý sem priniesol štátne úrady, rozvoj priemyslu i školstva. Bratislavu vážne nezasiahla ani 1. a 2. svetová vojna. Horšie ako vojna ju však v mnohom postihli 4 desaťročia komunistickej diktatúry. Bratislava sice najmä po r. 1968 prudko rástla, ale kultúra a životné prostredie utrpeli obrovské, a v mnohom nenahraditeľné škody. Najviditeľnejším príkladom je zbúrané podhradie. Práve snaha zabrániť ďalším škodám bola v r.1997 hlavným motívom vzniku polosamizdatovej publikácie Bratislava nahlas. Bratislava výrazne prispela k oslobodeniu Československa spod komunistickej vlády sviečkovou manifestáciou a manifestáciami v novembri 1989.

Čítať celý článok…