Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Mestský kreatívny priestor

Bratislava je mesto s obrovskou koncentráciou mladých ľudí z celého Slovenska. Ich kreatívny potenciál však mesto prakticky nevyužíva. Je preto dôležité, aby mesto, prípadne mestská časť vytvorili priestor, kde sa mladí budú môcť kreatívne realizovať nielen indiviuálne, ale predovšetkým v rámci celého co-workingového priestoru. Cieľom je o.i. zabezpečiť potrebné technické vybavenie – napr. 3D tlačiarne, zariadený umelecký ateliér, nahrávacie štúdio či foto-lab. Rezidenti hlavného mesta, ktorí majú vysporiadané daňové povinnosti voči mestu budú mať nárok na zľavnený vstup.

Riešenie:

Navrhneme, aby magistrát prípadne mestská časť vyčlenila potrebné finančné prostriedky a poskytla priestor na vytvorenie mestského kreatívneho priestoru.