Náš program

Naša Bratislava ponúka občiansky program a vytvára priestor pre ľudí, ktorí chcú zobrať osud tohto mesta a jeho mestských častí do vlastných rúk.
Naša Bratislava nesľubuje, ale ponúka príležitosť zmeniť veci k lepšiemu.

Naša Bratislava je iniciatíva občanov, ktorí nepotrebujú politikov ani strany na to, aby si dokázali spravovať svoje mesto a mestské časti.

Naša Bratislava má 9 hlavných cieľov:

1. Vrátiť správu mesta a mestských častí do rúk občanov.
2. Vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí vedia a chcú pomôcť svojmu mestu, ale nechcú sa pošpiniť straníckou politikou.
3. Pomôcť dostať sa do zastupiteľstiev a vedenia mesta a mestských častí slušným a kompetentným ľuďom bez straníckej a korupčnej minulosti.
4. Kontrolovať správu komunálnych finančných zdrojov a majetkov patriacich do vlastníctva mesta a mestských častí.
5. Podporovať iba také rozvojové projekty, z ktorých majú prospech najmä občania, nie iba úzke skupiny politikov a podnikateľov.
6. Venovať zvýšenú pozornosť presadzovaniu a ochraňovaniu záujmov detí a mládeže.
7. Zastaviť politické nominácie do mestských podnikov
8. Sprístupniť zrozumiteľne financovanie mestských častí a mesta, tak aby každý mohol predmetne a vecne kontrolovať výdaje
9. Prísne dodržiavať územný plán a zasadiť sa o odstránenie čiernych stavieb.
Naša Bratislava nie je elitným klubom. Každý, kto sa zhoduje s jej stručným programom, môže prispieť k jeho uskutočneniu.

Naša Bratislava je otvorená každému návrhu, ktorý pomôže naplniť tieto ciele.