Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Program Staré Mesto: ochrana pamiatok

Aby si Staré mesto zachovalo svoju pôvodnú atmosféru a odkaz minulosti, je potrebné citlivo pristupovať k ochrane jeho pamätihodností a historických budovov. Hodnotu histórie je našou povinnosťou zachovať a odovzdať nasledujúcim generáciám. Bohužiaľ v Starej Bratislave nachádzame množstvo chátrajúcich klenotov starých budov alebo záhrad a parkov. Označenie „Pozor padá omietka“ alebo rúcajúce sa múry pripadajú zvláštne už hádam iba turistom. Súčasná samospráva na názorných príkladoch históriu likviduje nečinnosťou pred developermi, alebo nepriamo znehodnocuje nezmyselnými nadstavbami alebo prístavbami.

Riešenie:
V rámci poslaneckých kontrol budeme dôsledne dohliadať na to, ako mesto, mestská časť v spolupráci s krajským pamiatkovým úradom vykonávajú ochranu pamiatkového fondu. Budeme iniciovať správne konania voči vlastníkom chátrajúcich pamiatok – Esterházyho palác, Barbakan a pod.