Úvodník časopisu Naša Karlova Ves – December 2016

1511-3_6
Milí čitatelia,

v rukách držíte ďalšie vydanie nášho občasníka. Autori článkov dôverne poznajú Karlovu Ves a ponúkajú Vám svojimi komentármi vlastný pohľad na naše súčasné problémy a možno už aj prvé čiastkové úspechy.

Dnes sa na nás informácie valia zo všetkých strán. Rokmi sme vytriezveli z opojenia tzv. slobodným svetom a vieme, že nie všetko, čo sa nám predkladá ako čistá pravda, ňou naozaj je. Vnímavý človek je neustále vystavený náročnému posudzovaniu nielen obsahu toho, čo sa hovorí, ale aj tomu, kto to hovorí. Vyberá si pre seba tie najužitočnejšie informácie, ale nevyhne sa ani tlakom, ktoré ho nútia zamýšľať sa nad témami s celospoločenským dosahom. Zostáva len na nás, aby sme rozlišovali manipuláciu, mieru dôveryhodnosti a zodpovednosti pôvodcu informácií. Pretože sú veci, ktoré sa nás možno dotýkajú len okrajovo, také, ktoré sa nás zdanlivo netýkajú vôbec, a tie, ktoré majú zásadný vplyv na náš praktický každodenný život.

Ani Karlova Ves nie je ostrov, hoci v mnohom žije vlastným životom. Máme presvedčených lokálpatriotov, ale aj ľudí, ktorí sa cítia byť viac Bratislavčanmi. Celomestské témy ako zavádzanie parkovacej politiky, developerského poplatku alebo príprava rozpočtu mesta nás môžu citeľne zasiahnuť, ale môžeme ich len minimálne ovplyvniť. To, či pre nás Karlova Ves bude prívetivým domovom alebo len nocľahárňou, to ale môžeme ovplyvniť takmer všetci. Nie je na to treba veľa, niekde možno trpezlivá starostlivosť o spoločnú predzáhradku, ohľaduplné zaparkovanie na vlastnom vyhradenom mieste a niekedy stačí aj jednoduché ľudské gesto.

Nesústreďujme sa len na to, čo nás rozdeľuje. Je predsa toho tak veľa, čo nás spája.

Dana Čahojová
starostka Karlovej Vsi