Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Úvodník časopisu Naša Karlova Ves – September 2019

Vážení Karlovešťania, milí naši čitatelia,

mám pocit, že je už najvyšší čas, aby sme sa vám opäť prihovorili aj týmto klasickým spôsobom. Nemajú všetci záľubu len v internete a v sociálnych sieťach, ale mnohí stále radi siahnu aj po tlačených novinách.

Ani leto nám neposkytlo vytúženú úľavu a chtiac-nechtiac sme boli vtiahnutí do politického diania minimálne ako diváci, ale zároveň aj ako budúci voliči. Nedá sa predsa chladnokrvne ignorovať skutočnosť, že po tridsiatich rokoch od zmeny režimu nás ovládajú kriminálnymi metódami ľudia chorobne túžiaci po moci a peniazoch. Vychádzajú najavo desivé indície o tom, že ani ľudský život nie je prekážkou, že technológia moci je založená na vzájomnom vydieraní, že takmer nič nie je ponechané náhode a honba za mocou a sebectvo nepozná hraníc. Ak stojíme o spravodlivosť, slobodu a zachovanie ľudskej dôstojnosti, nesmieme rezignovať a musíme vydať svoj podiel.

Našťastie, mám pocit a rada by som ho zdieľala s vami, že sa tu u nás doma už čosi zásadné zmenilo a mení. Vaše poverenie, aby sme spravovali Karlovu Ves, totiž berieme ako vážnu, ťažkú a zároveň krásnu zmysluplnú službu.

Preto by sme radi obrátili vašu pozornosť aj na naše domáce témy.  Nikomu nemohlo uniknúť, že sa naša hlavná cesta zmenila na stavenisko, že čulý stavebný ruch beží na mnohých miestach, a všetci len dúfame v hladký priebeh tejto stavby a jej skoré ukončenie. Súčasne finišujú aj tri naše vlastné naozaj významné stavby pre športovcov. Pozornosť si zaslúži najmä nová lodenica. Dnes si to už dovolím povedať bez obáv, že by som niečo zakríkla, že lodenica asi vôbec nemala byť a v zátoke malo stáť niečo úplne iné. Ale ona je tu, je tu pre nás a v plnej kráse. Ďalším malým zázrakom je záchrana školského plaveckého bazéna na Dlhých dieloch. Osud podobných, navždy zatvorených, ho minul len o vlások vďaka odhodlaniu poslancov, ktorí sa za udržanie bazéna rozhodne postavili. Bude pre nás obrovským zadosťučinením, keď bude už v tomto školskom roku vyťažený na sto percent. Rovnako naplno môže slúžiť futbalový štadión, ktorý dostal opäť vysokokvalitný povrch a čoskoro aj komplet nové osvetlenie. Ak všetko pôjde tak ako má, budú nasledovať ďalšie investície, aby sme sa tu u nás, v Karlovej Vsi, cítili lepšie, krajšie a spokojnejšie. Radi by sme trošku zabilancovali aj našu prácu na úrovni hlavného mesta, veď ste tam s veľkou dôverou vyslali troch z nás. Rovnako sa chceme pristaviť aj pri tých, ktorí nás zastupujú na Bratislavskom samosprávnom kraji.

Máme za sebou horúce leto a s potešením sledujeme nárast vášho záujmu o životné prostredie. Donedávna okrajové a nezaujímavé témy sa stávajú predmetom vášnivých debát. Myslíme si, že je naozaj načase. Nevedomosť v kombinácii s ľahostajnosťou nevedie k ničomu dobrému. Vydláždené námestia a vybetónované parkoviská sa pomaly, ale isto, stávajú hrozbou pre mestskú klímu. Po intenzívnych dažďoch sa niektoré ulice zasa menia na potoky. Preto aj s vašou pomocou chceme postupne meniť vyprahnuté plochy na živé a to, čo sme dostali do vienka, maximálne chrániť.

Leto tradične využívame na intenzívnejší oddych. Aj pre mňa to bolo obdobie, keď som mohla tráviť viac času so svojou rodinou. Našla som aj vzácne chvíle samoty, v ktorých som dôverne skúmala svoju vlastnú motiváciu a ciele. Zhrniem to v skratke takto: rada by som, aby sme sa raz stali sebe navzájom dobrými susedmi a je jedno, na ktorom konci Karlovej Vsi bývame. Rada by som, aby sme boli čoraz bohatší. Nemyslím tým však veci. Tie nám vodu nepodajú. Želala by som si, aby sme budovali a starostlivo pestovali dobré medziľudské vzťahy. To môže byť naše najväčšie bohatstvo. Hľadať cesty porozumenia – tomu chcem slúžiť so cťou.

S úctou


Dana Čahojová
starostka Karlovej Vsi