Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

O troch prútoch, ktoré držia spolu

V mestskom zastupiteľstve Bratislavy má Karlova Ves troch poslancov z celkového počtu 45. Rozhoduje sa v ňom o dôležitých veciach, ktoré sa priamo dotýkajú aj života nás, Karlovešťanov, ako napríklad cesty, chodníky, zeleň, verejné osvetlenie, MHD, mestská polícia,...

Aké je to byť župnou poslankyňou

Bratislavský samosprávny kraj (BSK, resp. bratislavská župa) sa rozprestiera od Záhorskej Vsi cez Pezinok a Bratislavu až po Senec. Zahŕňa 71 obcí a 17 bratislavských mestských častí, spolu 653 tisíc obyvateľov. Z päťdesiatich poslancov...

Každý groš treba najprv tri krát obrátiť

alebo ako hospodárne, účinne a účelne použiť zdroje, ktoré sú k dispozícií Rozpočet a plán vlastnej činnosti sú základným nástrojom každej samosprávy a rozpočet základných škôl v Karlovej Vsi je schvaľovaný v miestnom zastupiteľstve. Platí a vždy bude platiť klasický bonmot...

Rekonštrukcia bazéna – finále

Keď po voľbách v roku 2014 nastupovalo nové vedenie a poslanecký zbor, čakalo nás v mestskej časti veľa nemilých prekvapení. Väčšinu úsilia bolo potrebné vynakladať na „hasenie“ akútnych havárií, ktoré vybuchovali ako „nášľapné míny“ priamo pod nohami....

Prichádzajú ťažšie roky, ale priorita je jasná

Financovanie samospráv sa zhoršuje v dôsledku mnohoročného investičného dlhu, neustále narastajúcich povinností a dopadu vládnych opatrení. Navyše hrozí zníženie príjmov z dôvodu poklesu hospodárskeho rastu. V Bratislave máme o problém viac. Keď bývalý prednosta miestneho úradu v Karlovej Vsi...

Ako ďalej s priestorom Jurigovho námestia

V uplynulých mesiacoch prebiehal participatívny proces zameraný na zapojenie obyvateľov do revitalizácie Jurigovho námestia. V rámci dotazníka, plánovacej prechádzky po námestí či diskusie v miestnej knižnici získali spracovatelia od obyvateľov množstvo podnetov a podkladov. Do procesu sa zapojilo...

Quo vadis BVS?

Odkiaľ, vďaka čomu alebo komu a kam kráča Bratislavská vodárenská spoločnosť Volám sa Miloslav Hrádek a už tretí rok som kontrolórom Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Niektorí si ma môžete pamätať ako riaditeľa organizácie...