Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Kto sa bojí poslanca?

Rudolf Rosina je bezúhonným občanom, láskyplným manželom a otcom štyroch detí. Dva roky je mimoriadne aktívnym a neohrozeným karloveským poslancom. To je dnes zrejme dostatočný dôvod na podlý útok voči jeho osobe.

Ďakujem, Karloveská zátoka

Karloveskú zátoku, rameno rieky Dunaj, ľudia nevymysleli, nenakreslili a nepostavili. Dala nám ju príroda. Je krásnou súčasťou našej mestskej časti. Je miestom, kde nevyrástli iba generácie Karlovešťanov, ale aj celé generácie Bratislavčanov.

Smutná bezmocnosť

Písať o Karloveskom športovom klube je naozaj nepríjemná úloha. Dekadencia v akej sa nachádza táto miestna ustanovizeň je hanbou mestskej časti a bohužiaľ na škodu športovej verejnosti.

Priehrada v Karloveskej zátoke

Nesplniteľný sen alebo reálna hrozba? Ešte v minulom roku vyvolali rozruch informácie o plánovanej výstavbe Vodného diela (VD) Pečniansky les, ktoré by malo stáť priamo v Karloveskej zátoke. VD spolu so stavbou prečerpávacej stanice v...

Volám sa Marcel Zajac

Tento článok som pôvodne zamýšľal nazvať: Chcel by som sa volať Lukáš Majer. Mal byť reakciou na podnety z posledného zasadnutia nášho zastupiteľstva, kde v plnení uznesení ako aj v správe kontrolórky začalo toto meno...

Národný futbalový tunel

Od: Dana Čahojová Vedeli ste, že spoločnosť Národný futbalový štadión nie je národná ale súkromná? Vedeli ste, že napriek tomu jej štát prideľuje mnohomiliónové dotácie a mesto lukratívne pozemky za symbolické sumy? V súvislosti...