Kto sa bojí poslanca?

Rudolf Rosina je bezúhonným občanom, láskyplným manželom a otcom štyroch detí. Dva roky je mimoriadne aktívnym a neohrozeným karloveským poslancom. To je dnes zrejme dostatočný dôvod na podlý útok voči jeho osobe.

Ďakujem, Karloveská zátoka

Karloveskú zátoku, rameno rieky Dunaj, ľudia nevymysleli, nenakreslili a nepostavili. Dala nám ju príroda. Je krásnou súčasťou našej mestskej časti. Je miestom, kde nevyrástli iba generácie Karlovešťanov, ale aj celé generácie Bratislavčanov.

Volám sa Marcel Zajac

Tento článok som pôvodne zamýšľal nazvať: Chcel by som sa volať Lukáš Majer. Mal byť reakciou na podnety z posledného zasadnutia nášho zastupiteľstva, kde v plnení uznesení ako aj v správe kontrolórky začalo toto meno...

Národný futbalový tunel

Od: Dana Čahojová Vedeli ste, že spoločnosť Národný futbalový štadión nie je národná ale súkromná? Vedeli ste, že napriek tomu jej štát prideľuje mnohomiliónové dotácie a mesto lukratívne pozemky za symbolické sumy? V súvislosti...